Svenska Teknik&Designföretagen

​Teknikkonsultbranschen behöver anställa 5 600 medarbetare fram till årsskiftet

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2016 09:37 CEST

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett fortsatt starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att fyra av fem företag behöver nyanställa. Bristen på kompetens är nu branschens största bromskloss.

-Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport, Investeringssignalen visar att rekryteringsbehovet inom branschen är fortsatt mycket stort, fyra av fem företag behöver nyanställa, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Det goda orderläget återspeglas i företagens personalbehov och nästan samtliga företag signalerar både att de behöver anställa samtidigt som de inte tror att de kommer kunna fylla alla vakanser de utlyser under året. Bland teknikkonsulterna uppger hela 89 procent av företagen att de behöver nyanställa under det närmaste halvåret. Motsvarande siffra för industrikonsulter och arkitekter är 79 respektive 76 procent. Undersökningen visar att de medverkande företagen har anställningsbehov för innevarande år som motsvarar 11 % av deras arbetsstyrka.

-Underlaget till den här frågan i undersökningen motsvarar ungefär en tredjedel av branschens anställda. Om samma siffra gäller för hela branschen så är rekryteringsbehovet fram till årsskiftet totalt omkring 5 600 personer, säger David Cramér, marknadsanalytiker, Svenska Teknik&Designföretagen.

Kompetensförsörjningsfrågan är en högst prioriterad fråga för branschen framöver. Dels skapar bristen på tillgänglig kompetens flaskhalsar som bromsar produktiviteten, samtidigt som det bidrar till en hög personalomsättning då företagen rekryterar från varandra, vilket driver upp löne- och rekryteringskostnaderna. I samma veva har företagen svårt att kompensera kostnadsökningarna med motsvarande prisökningar, trots kompetensbristen och det starka orderläget, menar Magnus Höij.

Ladda ner och läs hela rapporten här.

Lyssna på inslag i Ekonomiekot här.

För ytterligare frågor kontakta:

David Cramér, marknadsanalytiker, Tel: +46 705 82 67 02

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se