Norrbottens läns landsting

Tekniklösningar testas som hjälpmedel för personer med demens

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 13:54 CEST

Inom projektet COGKNOW deltar under augusti månad sex utvalda personer med tidig demensproblematik i en testverksamhet. Syftet är att i praktiken testa en tekniklösning som minnesstöd, för att komma ihåg information om sig själv, sin omgivning, kommunicera med personal och anhöriga, som stöd för vardagliga aktiviteter, bl a genom röstpåminnelser samt larm då något oväntat eller allvarligt inträffat.

COGKNOW är ett EU-projekt där Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet ingår tillsammans med tio andra partners från åtta länder i Europa. Inom projektet utvecklas vardagliga hjälpmedel för äldre med lindrig demensproblematik så att de kan klara sig längre på egen hand och få en väsentligt bättre livskvalitet. Tillsammans med Nord Irland och Nederländerna kommer Sverige, representerat av Norrbotten, att fungera som testmiljö.

Susanne Andersson, fältprovsledare och koordinator för försöken i de tre deltagande länderna har, tillsammans med geriatriker Göran Karlsson och Kjell Fahlander, neuropsykolog vid Sunderby sjukhus, valt ut lämpliga patienter och anhöriga till testverksamheten;

- Hjälpmedlet kan få stor betydelse för demensvården. Demens är en kronisk sjukdom som drabbar fem procent av alla över 65 år och 40 % av alla över 90 år. Förutom de rent mänskliga konsekvenserna medför demenssjukdomarna stora kostnader för samhället. Med utgångspunkt från vad patienter och anhöriga ser som angelägna behov när det gäller vidareutveckling av demensvården kommer projektet att genomföra olika försök.
- Under augusti har sex patienter, i sin egen hemmiljö, testat en framtagen tekniklösning, som ska fungera som stöd för vardagliga aktiviteter och kommunikation.

Monica Pohjanen, sjuksköterska och doktorand vid Luleå tekniska universitet, är den som utför testerna tillsammans med patienterna.

- Utrustningen består av en touch-skärm, handdator och en telefon Färger och ikoner på skärmen gör det enkelt att "hitta rätt" och via tekniken kan patienten t ex bli påmind om att ringa upp en vän eller att ta sin medicin. Veckodag, datum och klockslag blir det också lättare att hålla reda på.
- Så här långt har tekniken fungerat över förväntan och trots tidigare varierande "erfarenhet och datamognad" klarar testpersonerna av att hantera den tekniska utrustningen bra.

Fältprovsledare Susanne Andersson;
- Efter varje testomgång görs uppföljning av såväl användare som närstående - även utifrån det tekniska perspektivet. Tillsammans med Nederländerna och Nord Irland, som också utgjort testmiljöer, kommer vi i slutet av november 2007 att göra en avstämning och jämföra våra erfarenheter. Nästa testperiod inleds i april 2008. Projektet pågår fram till och med sommaren 2009.

Ytterligare upplysningar:
Fältprovsledare och koordinator Susanne Andersson, 070 - 532 14 73
Doktorand Monica Pohjanen, 070 - 321 19 77

Fakta om projektet COGKNOW
I projektet, som är ett omfattande europeiskt projekt om e-hälsa, ingår Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitetet. Luleå tekniska universitet ansvarar för det vetenskapliga arbetet och Norrbottens läns landsting ansvarar för den svenska försöksverksamheten.

Tillsammans med tio andra partner från åtta länder i Europa arbetar projektet med att utveckla lösningar som skapar trygghet och ökad självständighet för patienter med lindrig demensproblematik. Projektet har tilldelats medel från 6:e Ramprogrammet, totalt 2,7 miljoner Euro.
Se även www.cogknow.eu