Eco Innovation AB

Teknikskiften kan ändra affärsmodeller, och detta försvårar för företag

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:40 CEST

Teknikskiften kan ändra affärsmodeller. Detta skapar problem för företag även om de klarar teknikskiftet i sig. Det hävdar Christian Sandström som försvarar sin doktorsavhandling på Chalmers den 20/10. Mot bakgrund av fallstudier av bland andra kameratillverkaren Hasselblads och Facit i Åtvidaberg drar han denna och andra slutsatser. Christian Sandström är också delägare i Eco Innovation AB.

Avhandlingen visar att företag ofta lyckas hänga med i utvecklingen av nya disruptiva teknologier. Problem uppstår när tekniken skapar störningar i bolagets nätverk av leverantörer, distributörer och kunder.

Studien tittar bland annat på hur kameratillverkaren Hasselblad försökte hantera övergången till digital fotografi. Den visar att det är en myt att bolaget inte såg eller förstod den nya teknikens inverkan på branschen.  Paralleller kan dras till räknemaskintillverkaren Facit som kollapsade i början av 70-talet när branschen digitaliserades. I båda fallen är det bolagens affärsmodeller som störts och fått dem på fall snarare än teknologin i sig.

Christians Sandström fokuserar på hur teknologier förändras och hur det påverkar industrier. Fascinationen för digital teknologi och vad den skapar i samhället banade väg för forskningen som nu läggs fram i en doktorsavhandling vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola. 

Datum för disputation: 20 oktober, 13:15, sal Vasa A, Vera Sandbergs
Allé, Teknikens Ekonomi och Organisation, Chalmers Tekniska Högskola.

Länk till närmare presentation hos Eco Innovation: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/drchristian

Avhandlingen online: http://www.christiansandstrom.org/content/PhDchristiansandstrom.pdf

Christian Sandströms hemsida: http://www.christiansandstrom.org/

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder: 

  • Skräddarsydd expertkonsultation med efterföljande skriftligt förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: erik@ecoinnovation.se 

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping