NCC AB

Tekniksprång halverar byggtiden och sänker kostnaderna

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 10:36 CEST

Med ledande produktionsteknik, hämtad från tillverkningsindustrin, tar NCC ett sjumilakliv i effektiviseringen av byggprocessen. Byggtiden halveras, kostnaderna sänks och kvaliteten höjs när NCC använder industriellt byggande för att bygga personliga hus.

I Hallstahammar, Sverige, skrivs ett nytt kapitel i byggandets historia. NCC förändrar byggprocessen genom att införa avancerad produktionsteknik från den ledande tillverkningsindustrin.
År 2002 startade NCC från ett blankt papper med att skapa världsledande produktion av flerbostadshus. Lösningen blev ett byggsystem kallat NCC Komplett.

Navet i den nya byggprocessen finns i en nyetablerad fabrik i Hallstahammar. Här kan ett 60-tal personer tillverka upp till 1 000 lägenheter per år.
Från Hallstahammar är det möjligt att nå flera tättbebyggda områden med stort behov av nya bostäder.

Så fungerar det
Fabriken köper alla insatsvaror direkt från materialtillverkarna vilket innebär betydande kostnadsbesparingar då fördyrande mellanled undviks.

Hjärnan i fabriken är det IT-baserade projekteringssystemet för felfri projektering. Med ett avancerat 3D-program kan arkitekter skapa hus med unik karaktär och utformning. Väggarna kan till exempel variera i längd från 60 cm till åtta meter och husen kan vara maximalt åtta våningar höga. När arkitekten ritat önskat hus kan produktionen starta i fabriken.

En egen betongfabrik i anslutning till fabriken garanterar kvaliteten på den högpresterande specialbetong som krävs. Varje vägg skräddarsys efter arkitektritning och efter montering av bland annat elinstallationer gjuts väggen.

I fabriken tillverkas kompletta tak- och golvbjälklag, väggar och kök. Installationer såsom el, rör, ventilation och vvs utförs i fabriken. Dessutom färdigställs alla ytskikt såsom tapeter och golv. Även radiatorer, fönster och dörrar monteras. Badrummen levereras helt färdiga direkt från en badrumstillverkare. Högteknologiska produktionslinjer underlättar arbetet och säkerställer en hög och jämn kvalitet. Huset färdigställs till 90 procent innan det lämnar fabriken.

Med sofistikerad produktionsplanering kan upp till åtta hus tillverkas parallellt.

Fyra montörer per hus
När de färdiga modulerna lämnar fabriken är de klara för montering på husgrunden. Täckta lastbilar transporterar de platta paketen till montageplatsen.

Slutmontering av bostadshusen sker sedan i helt väderskyddade hallar. De olika modulerna lyfts på plats med en traverskran och ”klickar” i varandra med hjälp av specialutvecklade kopplingsanordningar.

Hela monteringen utförs av fyra (4) montörer och en montageledare per hus. Arbetslaget monterar 3- 5 lägenheter i veckan. Allt installationsarbete är klart från fabrik vilket gör att arbetet kan utföras utan traditionella yrkesgrupper såsom elektriker, rörmokare, plattsättare, målare eller snickare.
När huset är färdigmonterat läggs isolering och fasadbeklädnad på. Genom att lägga på isoleringen separat kan anpassning ske till framtida energikrav.

Den totala arbetstiden på arbetsplatsen minskar med cirka 75 procent och den totala byggtiden minskar med i snitt 50 procent.

Framtidens byggarbetsplats
NCC Komplett är ett stort steg framåt för en bättre arbetsmiljö inom byggsektorn.
All tillverkning och montering utförs inomhus eller i tempererade hallar vilket gör att produktionen sker fuktskyddat och med bra arbetsförhållanden året runt. Arbetsmomenten i fabriken är mer ergonomiskt utformade än på traditionella byggarbetsplatser. Det är rent och snyggt och monteringen sker med vita handskar för att skydda ytskikt på väggar och golv.
Påfrestande arbetsmoment och tunga lyft elimineras i slutmonteringen genom att alla lyft sker med hjälp av en traverskran.

Kompletta hus istället för typhus
Till skillnad från andra industriella byggsystem jobbar inte NCC med begränsande typhus. Modern 3D-teknik och avancerade produktionsprocesser ger kundernas arkitekter stor frihet att skapa personliga och attraktiva flerbostadshus.

Investerar 300 MSEK
NCC investerar cirka 300 MSEK i Hallstahammar. Under 2006 tillverkas cirka 200 lägenheter. Det första bostadshuset finns redan i Hallstahammar, medan Eskilstuna och Sundbyberg står på tur. NCC har redan beställningar på cirka 600 lägenheter för produktion 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

Mer information, bilder och grafik om NCC Komplett finns på www.ncc.seSamtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.