Teknikutbildarna i Norden AB

Teknikutbildarna lanserar nya kurser om kemiska arbetsmiljörisker

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2019 08:00 CEST

Varje år orsakar kemiska risker på arbetet sjukdomar och dödsfall, förra året anmäldes 800 arbetssjukdomar av kemiska orsaker, rapporterar Arbetsmiljöverket. Nyligen inledde Arbetsmiljöverket inspektioner mot kemiska arbetsmiljörisker på drygt 1 800 arbetsplatser runt om i landet. Det är mot den här bakgrunden som Teknikutbildarna har utvecklat ett helt nytt kursmaterial.

- Det är tydligt att det finns ett behov av bättre kunskap kring de här frågorna. Den 18 oktober lanserar vi två kurser baserat på kemiska arbetsmiljörisker, en webbkurs och en lärarledd utbildning för att öka valmöjligheten för våra kursdeltagare. Webbkursen kommer att kompletteras med ett webbinar som anpassas efter deltagarnas omständigheter i sin vardag. Ett webbinar ger en möjlighet att byta erfarenheter med varandra. Vi är övertygade om att det här är ett pedagogiskt upplägg som ger ett värde för alla, säger Anna Lundbäck, Produktchef på Teknikutbildarna. 

-Arbetsmiljöfrågor är viktigt och vår ambition är det ska vara enkelt att ta till sig viktig och nödvändig kunskap som behövs för att kunna arbeta tryggt och arbetsmiljömässigt korrekt. Att arbeta med kemikalier kräver kunskap, det kan ge allt från frätskador till allergier men även livshotande sjukdomar, säger Anna Lundbäck.

Det gäller för alla att hålla reda på vilka kemiska produkter som används i verksamheten. Att ha en förteckning över ämnen, vilka mängder som används och vilka risker och samla information. Vad det gäller säkerhets- och skyddsinformation går arbetsmiljölagstiftningen och miljölagstiftningen hand i hand.

-I kursen går vi igenom vilka kemiska risker som kan förekomma och hur man arbetar med kemikalier på ett säkert sätt. Det handlar också om att lära sig hur märkning går till, hur skyltning ska se ut och förstå vikten av den personliga skyddsutrustningen. Den här kursen ger även grundläggande kunskap om de lagar, förordningar och föreskrifter som finns och hur de reglerar kemiska risker, säger Anna Lundbäck.

Teknikutbildarnas nya kursutbud, Kemiska Arbetsmiljörisker, baseras på följande lagar och förordningar: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43. EU:s förordning REACH och märksystemet CLP. Arbetsmiljölagen, krav om särskild utbildning i kemiska arbetsmiljörisker 2011:19.

Mer information lämnas gärna av:

Anna Lundbäck
Produktchef
+46 (0)10 - 122 18 12
anna.lundback@teknikutbildarna.se

Charlotta Lindén
Marknadskoordinator
+46 (0)10 – 122 18 38
charlotta.linden@teknikutbildarna.se

Som ett av Sveriges ledande utbildningsföretag, erbjuder Teknikutbildarna ett brett utbud av kurser och utbildningar inom elsäkerhet, underhåll, produktion och arbetsmiljö. I kurskatalogen finns både lärarledda och webbaserade kurser, men även företagsanpassade lösningar. I företagets elektrikerskola, utbildas mer än 400 elever varje år utifrån ett teoretiskt och praktiskt upplägg.

Teknikutbildarna – på dina villkor.