Norrköpings kommun

Tekniska nämnden föreslår västra dragningen av Ljuralänken

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 16:01 CET

Tekniska nämnden har i dag föreslagit den västra dragningen av spårvägssträckan kallad Ljuralänken. Bakgrunden till beslutet är att tekniska kontoret fått i uppdrag att korta restiden med spårvagnen som går mellan Söder tull och Ljura centrum. Uppdraget är en del i ledet att få fler att välja att resa kollektivt.

Ljuralänken ingår i en helhetslösning för ett framtida kollektivtrafiknät där det finns planer på att utöka spårvägen med ytterligare en linje i samband med att den nya Ljuralänken trafikeras. Tekniska kontoret för dialog med Östgötatrafiken om möjligheterna för en ny spårvagnslinje bland annat längs Trozelligatan. Det finns också långsiktiga planer på spårväg till Vrinnevisjukhuset och till Butängen i samband med att en ny stadsdel växer fram i och med byggandet av Ostlänken.

– Vi har under våren gjort en förstudie där vi bland annat har tagit hänsyn till att Vasaparken ska påverkas så lite som möjligt och till trafiksäkerheten kring den närliggande förskolan, säger Martin Schmidt, trafikplanerare tekniska kontoret.

Förstudien resulterade i två förslag på en kortare och rakare sträcka för spårvagnarna, en östra och en västra dragning. Förslagen har under hösten presenterats för tekniska nämnden som nu har beslutat att förorda den västra dragningen.

– I och med att staden växer, nya bostadsområden byggs och i takt med att människor rör sig i nya mönster vill vi utveckla spårvägen. Vi vill skapa fler linjer och få fler att se vinningarna i att välja att resa kollektivt i stället för att ta bilen, säger Karin Jonsson (C), tekniska nämndens ordförande.

Frågan lyfts nu vidare till kommunstyrelsen som ska besluta om fortsatt hantering av ärendet. Fortsatt dialog och förhandling ska ske med Östgötatrafiken och Region Östergötland som ansvarar för driften av kollektivtrafiken. Därefter kommer beslut om detaljplanläggning att ske.

Upplysningar:
Karin Jonsson (C)
Titel: ordförande tekniska nämnden
Telefon: 011-15 11 84

Martin Schmidt
Titel: Trafikplanerare
Telefon: 011-15 15 51

_________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!