Svensk Fjärrvärme

Tekniska Verken i Linköping AB korat till Årets Fjärrvärmeföretag

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:38 CEST

Svensk Fjärrvärmes korade vid sitt årsmöte 2004 vinnaren i tävlingen
Årets Fjärrvärmeföretag och vann gjorde Tekniska Verken i Linköping AB.
Tekniska Verken i Linköping AB vann med motiveringen:
”Tekniska Verken i Linköping är en av Sveriges stora fjärrvärmeleverantörer – ett
regionalt företag med mycket hög anslutningsgrad i sitt kärnområde. Samtidigt är
Tekniska Verken ett företag med förnyelseförmåga, i fjärrvärmebranschens frontlinje.
Det gäller bland annat att sammanbindningen av fjärrvärmenät, utveckling av
fjärrvärme till småhus och nya bränslen. Med 90 procent av fjärrvärmeproduktionen
från resurser som annars skulle gått förlorade har Tekniska Verken nått långt
i att förverkliga fjärrvärmens idé i stor skala.”
Tanken med tävlingen är att belöna företag som kommit långt i att omsätta och
utveckla fjärrvärmens idé - att ta tillvara resurser som annars går förlorade och
ge kunden enkel, trygg och bekväm uppvärmning. Tävlingen bedömer områden
som branschen prioriterar såsom goda kundrelationer, miljö, effektivitet och
kvalitet samt mångfald och utvecklingsmöjlighet för personalen.
Ytterligare upplysningar,
Ola Alterå, VD, 0733-97 33 88
Mikael Gustafsson, 0734-25 25 55

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 150
medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärming av bostäder och
lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger
kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.