Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Tekniska verken i Linköping först i Sverige med storskalig läkemedelsrening i avloppsvatten

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2015 11:16 CEST

Efter att Tekniska verken i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet bedrivit ett mycket lyckat projekt, där man i pilotskala testat en metod för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester med hjälp av ozon, har Tekniska verkens styrelse nu tagit beslut om att bygga en fullskalig ozonreningsanläggning till en kostnad av ca 25 miljoner kronor. Liknande ozonreningsanläggningar finns i Tyskland och Schweiz, men den som byggs i Linköping är den första i Sverige. Under våren 2016 beräknas den tas i bruk.

-Det är väl investerade pengar för minskade mängder kemikalier i samhället och ett mycket positivt beslut för Linköpingsbornas framtid. Inom Tekniska verken jobbar vi aktivt med innovation och vill ligga i framkant när det gäller läkemedelsrening av avloppsvatten i Sverige, säger Anders Jonsson, vd Tekniska verken.

Den största mängden läkemedelsrester når avloppsreningsverken via normal användning av mediciner när de utsöndras från kroppen via kiss och bajs, inte genom att oanvända läkemedel slängs i toan. Substanserna är ofta svårnedbrytbara för att kunna stå emot den sura miljön i magsäcken och därför är det också svårt att bryta ned dem i de befintliga processtegen på reningsverket. Men med ozonreningen kan majoriteten av substanserna renas ur avloppsvattnet på ett mycket effektivare sätt.

Läkemedelsrester påverkar vattenmiljön negativt, hormoner har till exempel visat sig ge fiskar problem att föröka sig. Andra läkemedelsrester som reduceras vid ozonreningen är antibiotika, ångestdämpande preparat och smärtstillande mediciner, men även resistenta bakterier renas bort.

-Det är ett viktigt steg att vi med ozonreningen kommer att minska läkemedlens förekomst i och påverkan på både Stångån och Roxen. Men samtidigt är det viktigt att var och en tar sitt ansvar och håller vårt vatten så rent som möjligt. Och självklart spolar men inte ner utgångna läkemedel i avloppet utan lämnar in det på ett apotek, säger Anna Lövsén, division Vatten, Tekniska verken.

 

I det här filmklippet förklarar vi vad det handlar om: https://www.youtube.com/watch?v=wqnXVIgzeiM

För mer information kontakta gärna:
Anders Jonsson, vd Tekniska verken, 013-20 82 21
anders.jonsson@tekniskaverken.se

Anna Lövsén, divisionschef vatten Tekniska verken, 013-20 81 91 anna.lovsen@tekniskaverken.se

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt, arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/