Mjärdevi Science Park AB

​Tekniska verken och Ericsson i samverkan för att effektivisera energianvändning

Press release   •   Nov 11, 2016 08:31 CET

Tekniska verken har tillsammans med Ericsson initierat projektet ”Hot Remote” i syfte att optimera fjärrvärmesystemet för att kunna planera för effektivare energianvändning i både enskilda fastigheter och hela kvarter. Projektet var ett av åtta utvalda i Vinnovas utlysning om Sakernas internet och kommer att koordineras av Science Park Mjärdevi. Även Linköpings universitet ingår i projektet, genom avdelningen för Energisystem.

Urbaniseringens kraft gör att städerna växer allt kraftigare. Linköping väntas inom kommande tioårsperiod växa från dagens ca 155 000 invånare till fler än 180 000 invånare. Befolkningstillväxten ställer krav på fler smarta lösningar inom kommunen och regionen då fler ska dela på begränsade resurser. Samhällsutmaningarna är många, och en av dem är hur vi skapar energieffektiva lösningar för den växande staden.

- Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region, säger Ingela Lindahl, Tekniska verken. Fjärrvärme står idag för mer än hälften av svenska hushålls uppvärmning. Att vi som energibolag kan optimera produktion och distribution av el och värme tillsammans med våra kunder är viktigt för att möta framtidens samhällsutmaningar såväl nationellt som internationellt.

Inom projektet ”Hot Remote” prövar projektpartnerna praktiskt effekterna av att läsa av distributionen av värme till bostäder och lokaler i tätare intervaller, nära realtid och med fler mätpunkter och mätvärden i nätet. Det kommer ge beslutsunderlag för hur hela fjärrvärmesystemet kan optimeras liksom hur enskilda fastigheter/kvarter av fastigheter kan planera för effektivare energianvändning. I projektet samarbetar Tekniska verken med det kommunala fastighetsbolaget Stångåstaden som kommer bidra med mätdata även från sina fastigheter för att öka värdet i analyserna.

Mätningar samlas in och kommuniceras trådlöst med de senaste mobilnätslösningarna för IoT, baserade på GSM och 4G. Mätningarna samlas i en cloud-miljö hos Ericsson, som utvecklar analys- och visualisering av mätdata, enligt krav från Tekniska verkens experter på styrning av fjärrvärmenät.

Science Park Mjärdevi kommer att koordinera projektet, som också utgör en viktig del i det regionala styrkeområdet Uppkopplade produkter och system, som Science Park Mjärdevi koordinerar på uppdrag av Region Östergötland.

- Målet är att utveckla befintliga branscher med uppkopplad teknik och skapa fler resurseffektiva lösningar för det moderna samhället, säger Lena Miranda, VD för Mjärdevi Science Park. Att vi får möjlighet att göra detta tillsammans med Tekniska Verken och Ericsson inom energibranschen är ett viktigt steg i rätt riktning.

Mjärdevi Science Park är ett kommunägt bolag som arbetar för att erbjuda optimala tillväxtförutsättningar för innovativa företag och tillväxtmiljöer i Linköping. Vi vill få människor och företag att utvecklas och driver även mötesarenan creActive Mjärdevi på Teknikringen 7.