Sveriges Ingenjörer

Teknologer får nytt stöd mot CSN

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:51 CET

 

Teknologer som i höst och vinter drabbas av CSN:s återbetalnings-krav kommer att kunna få räntefria lån av Sveriges Ingenjörer. Förbundet har beslutat att tills vidare återuppta det räntefria lån som förbundet i våras erbjöd sina studerandemedlemmar.

– Vi räknar inte med att CSN ska ändra sig. Självklart vill vi hjälpa de av våra teknologer som trots att de fullföljt sina studier drabbats av ”centrala studiestjälpsnämnden”. Därför väljer vi att inte sätta någon bortre tidsgräns för vårt erbjudande, säger förbundsordförande Ulf Bengtsson.

Vid sitt fullmäktigemöte på Djurö antog Sveriges Ingenjörer även följande uttalande:

Den häxjakt som CSN bedriver är ett hot mot ingenjörsutbildningen i Sverige. Det är orimligt att tusentals teknologer får återkrav på sina studiemedel trots att de följer kursplanen, studerar på heltid och klarar sina tentor. Risken är stor att många unga människor nu avskräcks från att välja en så avancerad utbildning som till civil- eller högskoleingenjör. Eftersom CSN inte förmår att anpassa sitt regelverk efter verkligheten – dvs de tekniska högskolornas kursplaner – måste utbildningsdepartementet gripa in och se till att CSN:s regelverk ändras. Snarast. Annars äventyras Sveriges framtida tekniska utveckling och välfärd.


– De lösningar som CSN hittills har talat om har bestått av att högskolorna ska trixa med innehållslösa kurser för att fylla varje vecka i en redan krävande heltidsutbildning. Det tycker vi är barockt, säger Ulf Bengtsson.

Lånet beviljas och administreras av SalusAnsvar med ett borgensåtagande av Sveriges Ingenjörer. Det erbjuds till de av förbundets studerandemedlemmar som drabbats av CSN:s återbetalningskrav till följd av att studieplanen inneburit en ojämn kursfördelning över läsåret.


För mer information:
Ulf Bengtsson, förbundsordförande, 070-555 75 79
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08
Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina mer än 125 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se