TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Tekoprofilen som blickar österut

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:41 CET

Efter en lång karriär på ledande befattningar inom svensk tekoindustri har boråsaren Per–Olof Hygren lämnat den operativa rollen för att satsa på styrelsearbete. Senaste uppdraget kommer från underklädeskoncernen Swegmark Invest där han precis tagit över ordförandeklubban.

Det är koncernens satsningar i allmänhet och Ryssland i synnerhet som lockar:

– Möjligheterna är enorma på denna kontinent, säger PO Hygren, som i egenskap av VD för Fristads på nittiotalet, förvärvade två fabriker i landet. 
– Bland de bästa affärer jag gjort.

Det senaste fem åren har han arbetat som VD för Boråsbaserade företagsgruppen ACG Gruppen AB där bland annat Sveriges ledande företag inom maskinförsäljning till tekoindustrin (ACG Nyström) och Sveriges ledande aktör inom värmetransfers (ACG Accent) ingår. Under PO Hygrens tid genomfördes en fokusering av ACG Gruppens bolagsportfölj där verksamheter avyttrades och andra förstärktes.

Men det är Fristads han ägnat största delen av yrkesliv. Efter tio år i företaget utsågs han 1987 till VD, en tjänst som han hade fram till 2005 då han lämnade företaget. Internationalisering är sedan länge ett viktigt ledord för PO Hygren. När åttiotalets guldår förbyttes i finanskris och byggbranschdöd på nittiotalet utnyttjades det kritiska läget till offensiva satsningar. Utländska säljbolag startades upp i Holland, Tyskland och Österrike och produktion omdirigerades till bland annat Riga och Ryssland. 1997 förvärvades två fabriker i Ryssland.

Ryssland var turbulent på den här tiden och kriminaliteten omfattande. Tvekade du aldrig inför affärerna?

– Inte då, men så här i efterhand kan jag ibland fråga mig om jag vågat göra samma sak idag, nu när man är äldre. Många investerare fick problem, men vi hade faktisk tur och slapp allt vad beskyddarverksamhet och korrupta myndighetsmänniskor heter. 
– Det var tack vare vår samarbetspartner i Ryssland som vi fick möjlighet att förvärva fabrikerna och så här i efterhand kan jag bara konstatera att satsningen var och är en fantastisk affär för Fristads. Idag är det nog många som grämer sig över att de inte höll sig framme under privatiseringen.
– Även Swegmarks tog tillfället i akt och förvärvade det företag som idag utgör grunden för koncernens agerande i östblocket. Det handlar om Riga-baserade damunderklädesmärket Rosme – ett klassisk sovjetiskt koncept en gång i tiden, men som tack vare rätt management kommersialiserats och med tiden utvecklats till en viktig hörnsten inom Swegmark-gruppen, där även varumärkena Swegmark of Sweden, Abecita och Salming Underwear ingår. Idag omsätter Rosme 70 miljoner. Försäljningen sker framför allt i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. 
– Vid sidan om fabriken i Riga äger Swegmark Invest även en anläggning i Vitryssland, med ett sjuttiotal anställda.

Du och VDn för Swegmark Invest var över i Moskva nyligen och besökte kedjeföretag inom beklädnadsfackhandeln och olika shoppingcentra? Vilket var ditt intryck?

– Det är en fantastisk utveckling som landet genomgått sedan jag var här första gången på nittiotalet. När man studerar gatubilden i Moskva är det som att befinna sig i vilken västerländsk metropol som helst. Sen finns det fortfarande stora inhemska obalanser och mycket som kan bli bättre i företagsklimatet, men förbättringar sker successivt. Medelklassen växer och med den köpkraften. Det är viktigt att man inte låter sig avskräckas av all den negativ publicitet som Ryssland är föremål för i media, utan istället ser till potentialen.

Var säljs Rosme i Ryssland?

– Försäljningen sker till ett trettiotal distributörer som i sin tur marknadsför produkterna till återförsäljare runt om i landet. Exakt var vet vi tyvärr inte alltid, då distributörerna har som policy att inte lämna ut så mycket uppgifter. Den här typen av misstänksamhet ska nog delvis förstås som en kvarleva från Sovjet-tiden då folk i princip bara litade på sig själva och sina närmaste. Att förändra politiska system kan göras över en dag. Kulturer tar längre tid. Som alltid gäller det gäller att ta seden dit man kommer. 
– Fokuset för Rosme i Ryssland framöver är att öka försäljningen genom nära samarbeten med de stora butikskedjorna i Moskva-området och genom att utöka distributörsnätet i regionerna, så att det omfattar hela Ryssland. I Ukraina samarbetar Rosme med marknadsledande Atlantic, som har 25 egna butiker och 50 distributörer i landet. I Baltikum bygger Rosme upp en kedja med outlet-butiker.

Vilka andra uppdrag har du vid sidan om ordförandeskapet i Swegmark Invest?

– Jag sitter som styrelseordförande för expansiva profil- och presentreklamföretaget Sandryds. Och i Brunner, som unikt marknadsför komponenter och maskinteknik för skobranschen och produkter inom ortopedisektorn. 
– Jag är också ordförande för Stiftelsen svensk textilforskning som i samarbete med Sveriges textil- och modeföretag stödjer högre undervisning och teknisk-vetenskaplig forskning på det textila området. Under 2010 har vi bland annat beviljat 410 000 kronor till Högskolan Borås för inköp av teknisk utrustning som rör forskningsverksamheten kring syntetiska fibrer. 
– Sedan ett år tillbaka är jag även styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad som är majoritetsägare av Swedbank Borås.