Tele2 AB

Tele2 och Teliasonera köper Oranges svenska 3G licens

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 21:11 CET

Tele2 AB, meddelade idag att det gemensamägda 3G-bolaget Svenska UMTS-Nät
AB har för avsikt att förvärva den fjärde 3G licensen i Sverige från
Orange. Svenska UMTS-Nät ägs gemensamt av Tele2 och Teliasonera och bolaget
äger sedan tidigare en av de fyra 3G licenserna. Förvärvet av ytterligare
en licens kommer inte att ändra formerna för samarbetet mellan Tele2 och
Teliasonera.

Orange Sverige AB har i dag anhållit hos PTS om medgivande till en
överlåtelse till Svenska UMTS-Nät av en licens enligt den nya lagen om
elektronisk kommunikation. Samtidigt har Teliasonera och Tele2 informerat
Konkurrensverket.

För att uppfylla kraven för den nya licensen kommer Svenska UMTS-Nät att
utöka nätet i storstadsområdena. Kostnaderna för licensen och den extra
utbyggnaden kommer att rymmas inom befintligt lån. Den ökade kostnaden
kompenseras till fullo av de effektiviseringsvinster som görs då trafiken
tar fart i 3G-nätet, eftersom investeringen i extra frekvenser kan ersätta
en förtätad infrastruktur.

Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef i Tele2 AB, säger i en kommentar:

"Genom den nya 3G-licensen som Svenska UMTS-nät avser förvärva säkerställer
vi tillgången till ytterligare kapacitet till lägsta kostnad, vilket
möjliggör för Tele2 att stärka sin position som prisledande inom mobil
kommunikation."

Överlåtelsen är villkorad av bland annat myndigheternas godkännande samt
godkännande av samtliga inblandade bolags styrelser.

Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa och lönsamma
paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil
telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango
och Comviq till 20,4 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 driver Datametrix,
som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom
Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac,
inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom
kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti
för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG
Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på
Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under
kortnamnen TLTOA och TLTOB.


KONTAKTPERSONER

Lars-Johan Jarnheimer
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Telefon: + 46 (0)8 562 640 00

Håkan Zadler
Finansdirektör, Tele2 AB
Telefon: + 46 (0)8 562 640 00

Dwayne Taylor
Investerarfrågor
Telefon: + 44 (0)20 7321 5010

Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com