Tele2 AB

Tele2 redovisar 1 063 000 nya kunder

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 08:53 CEST

Tele2 redovisar 1 063 000 nya kunder, en omsättningsökning på 21 % till 9 225 MKR och ett resultat efter finansiella poster som mer än trefaldigas till 567 MKR.

Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det andra kvartalet som slutade den 30 juni 2003.

· Antalet kunder ökar med 1 063 000 till 18,7 miljoner
· Nettoomsättningen stiger med 21%, motsvarande 1 602 Mkr, till 9 225 Mkr jämfört med det andra kvartalet 2002*
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 1 538 Mkr jämfört med 1 120 Mkr det andra kvartalet 2002*
· Resultatet efter finansiella poster, EBT, mer än trefaldigas
till 567 Mkr jämfört med det andra kvartalet 2002*
· EBITDA-marginal på över 7% inom fast telefoni i kontinentala Europa samtidigt som antalet kunder ökar med 570 000
· Kassaflödet efter investeringar 965 Mkr jämfört med 70 Mkr kv 2 2002
· Fyra GSM-nät lanserade i Ryssland

* Exklusive 87 Mkr från mål mot Telia (Not 1).