Tele2 AB

Tele2 reducerar villkoren för erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Song Network

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 09:02 CEST

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan.

Tele2 AB (”Tele2”) har beslutat att frånfalla villkoret att erbjudandet om förvärv av samtliga utestående aktier och utestående konvertibla skuldebrev (”Erbjudandet”) i Song Networks Holding AB (“Song Networks”) måste accepteras i sådan utsträckning att Tele2 blir ägare till mer än 50% av det totala antalet röster i Song Networks efter full utspädning för att fullfölja Erbjudandet.

Budet är nu endast villkorat av inte någon annan part, före det att Tele2 offentliggjort att Erbjudandet kommer att fullföljas, offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier och konvertibla skuldebrev i Song Networks på förmånligare villkor än Tele2s, samt att Tele2 erhåller samtliga nödvändiga tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter på för Tele2 acceptabla villkor.

”Genom att vi nu tar bort villkoret om mer än 50% anslutning elimineras den eventuella osäkerhet som aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Song Networks kan ha upplevt i huruvida vi avser att fullfölja budet. Våra villkor är nu i princip identiska med villkoren som TDC har i sitt erbjudande sånär som på att vi erbjuder 2,50 kronor per aktie mer än TDC. Vi känner oss fortfarande trygga med att vårt bud kommer att accepteras”, säger Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2, i en kommentar.


För ytterligare information angående processen kring Erbjudandet kontakta:
Nordea
Telefon:(08) 678 0450

För övrig information kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Telefon: (08) 562 640 00

Håkan Zadler, Finansdirektör, Tele2 AB
Telefon: (08) 562 640 00

Dwayne Taylor, Investerarfrågor
Telefon: +44 (0)20 7321 5038

Lena Krauss, Investerarfrågor
Telefon: (08) 562 000 45

Besök gärna vår hemsida: http://www.tele2.com


Important notice in English: The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan, or by use of the mails, or by any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce, or of any facility of a national securities exchange, of the United States, Canada, Australia or Japan and the Offer cannot be accepted by any such use, means, instrumentality or facility or from within the United States, Canada, Australia or Japan. Accordingly, copies of this document, the Forms of Acceptance and any related documents are not being and must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into the United States, Canada, Australia or Japan, including to Song Networks shareholders with registered addresses in the United States, Canada, Australia or Japan or to persons whom Tele2 knows to be custodians, nominees or trustees holding Song Networks shares for persons in the United States, Canada, Australia or Japan. Persons receiving such documents (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) should not distribute or send them in, into or from the United States, Canada, Australia or Japan or use such mails or any such means, instrumentality or facility in connection with the Offer, and so doing will render invalid any related purported acceptance of the Offer.
Erbjudandet riktas inte till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Dokumentation avseende Erbjudandet får inte distribueras till eller inom något land där sådan distribution eller sådant erbjudande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i Song Networks Holding AB uppmanas att läsa prospektet då detta kommer att innehålla ytterligare viktig information angående Erbjudandet.
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden och omständigheter, däribland uttalanden rörande framtida resultat, tillväxt och andra tendenser samt fördelar med Erbjudandet är framtidsinriktade uttalanden. Sådana uttalanden kan generellt, men inte alltid, identifieras genom användandet av ord såsom ”förutser”, ”avser”, ”förväntar sig”, ”bedömer”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktade uttalanden innefattar risk och osäkerhet eftersom de är beroende av framtida omständigheter. På grund av ett flertal faktorer kan ingen försäkran ges att de faktiska resultaten inte kommer att väsentligen skilja sig från de som uttryckligen eller underförstått angivits i sådana uttalanden. Många av dessa faktorer ligger utanför Tele2 ABs och Song Networks Holding ABs kontroll, däribland effekter till följd av förändringar vad avser den allmänna ekonomiska utvecklingen, ränteläget, efterfrågan på Song Networks Holding ABs produkter, konkurrenssituationen, teknologi, förhållanden till personal, plan- och byggnadsbestämmelser, naturkatastrofer samt det potentiella behovet av ytterligare investeringar.Tele2 är Europas ledande och lönsamma alternativa telekomoperatör med en strävan att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla européer. Med nära 26 miljoner kunder i 24 länder erbjuder företaget produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och bolaget är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen samt sedan 1997 sidonoterat på Nasdaq. Under år 2003 omsatte bolaget 36 911 Mkr och uppvisade en vinst på 5 710 Mkr (EBITDA).