Tele2 AB

TELE2 STOPPAR INVESTERINGAR I FASTTELEFONI I ESTLAND, LETTLAND OCH LITAUEN

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:14 CEST

Stockholm - Tele2 AB, ("Tele2”), (Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, meddelar idag att den rådande regulatoriska miljön i Estland, Lettland och Litauen har lett till att bolaget beslutat att inte fortsätta investera i sin fasttelefoniverksamhet i dessa länder.

Tele2 ämnar avsluta produktutveckling och marknadsföring av fast telefoni i Estland, Lettland och Litauen. Tele2 fortsätter administrera sina redan befintliga kunder men har inte för avsikt att ta in nya kunder. Tele2 kommer fortsättningsvis att erbjuda mobiltelefoni i dessa länder, som en av de ledande operatörerna.

– Med det rådande regulatoriska klimatet i Estland, Lettland och Litauen ser vi tyvärr inga andra utvägar än att avveckla vår fasttelefoni. Implementeringen av det nya regelverket är väldigt försenat och det arbete som skall utföras av de lokala regleringsmyndigheterna för att tillförsäkra en öppen och konkurrensutsatt marknad är knappt påbörjat. Detta innebär att vi bland annat inte kan gå vidare med lansering av bredband på dessa marknader. Vi kommer i stället att fullt ut koncentrera oss på vår framgångsrika mobilsatsning i dessa länder, säger Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2, i en kommentar.


KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Telefon: 08 - 562 640 00

Håkan Zadler
Finansdirektör, Tele2 AB
Telefon: 08 - 562 640 00

Dwayne Taylor
Telefon: + 44 20 7321 5038
Lena Krauss
Telefon: 08 - 562 000 45
Investerarfrågor

Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com


Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vi strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla européer. Vi har 29,4 miljoner kunder i 25 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Våra konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. Under år 2004 omsatte bolaget 43 miljarder kronor och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.