Tele 5 AB

TELE5 BYTER NAMN TILL SERVAGE OCH AVYTTRAR APHONE

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2008 13:20 CET

Tele5s internationella verksamhet på www.servage.se fortsätter att växa och betjänar nu över 150 000 webbsidor i 170 länder.

Behovet av ett internationellt gångbart namn och kraven på renodling gör att styrelsen beslutat byta namn till Servage och att avyttra dotterbolaget Aphone.


- Genom att byta namn till Servage vill vi markera att vi är internationella med en stor global kundbas av prenumerationsbaserade IT-tjänster. Varumärket Tele5 är upptaget på flera av våra marknader och därför ytterligare ett skäl att byta namn. Då vi redan har Servage i vår verksamhet var valet av namn naturligt, säger Per Bergström, Styrelseordförande i Tele5.

Namnet Servage är en sammansättning av orden "Serve", betjäna, och "Age", ålder/tid/era. Det speglar vår tanke väldigt väl. De tjänster vi erbjuder ska vara de bästa tänkbara och är baserade på vad som brukar kallas nästa generations teknik, det senaste inom hårdvara, system och teknologi. Vår nätbaserade tjänst, One Solution, kan jämföras med en komplett affärsplattform som förutom en webbsida även inkluderar de flesta funktioner ett litet företag har behov av. Bland annat ingår obegränsat antal mejlkonton, gratis domän, webbshop, 510GB nätverksdisk(S:), 24-timmars support, klustrade servrar, spam-filter, 1000 databaser mm. Den är troligen den tekniskt mest avancerade och pålitliga plattformen på marknaden. Jämfört med en traditionell plattform revolutionerar vår klustrade plattform sättet som webbhosting fungerar på, dess prestanda, möjligheter och framtidssäkerhet.

Som ett led i den tidigare kommunicerade renodlingen av verksamheten har dotterbolaget Aphone avyttrats. Aphone, vars omsättning huvudsakligen bestått av att sälja telefoniabonnemang för Telenor har svårt att växa och konkurrera samt kräver mycket i form av ledningsresurser. Betydelsen av de synergier som funnits mellan försäljningen av Telenors tjänster i Sverige och Tele5s egna tjänster minskar också när Tele5/Servage nu finns på en internationell marknad. Då dessutom beroendet av Telenor är stort är det styrelsens bedömning att det ligger i aktieägarnas intresse att bolaget fokuserar på de egna tjänsterna. Aphone omsatte under 2007 ca 19,5 MSEK och gick med förlust. En engångsreservering på 5 MSEK har gjorts för denna renodling och kommer att belasta Q4 2007.

- Aphones marginaler och cash flow har varit klart otillfredsställande samtidigt som vi noterar en strategiförändring hos operatörerna. Dessa förändringar inverkar negativt på Aphones verksamhet. Vi har samtidigt en bra internationell tillväxt i Servage och är övertygade om att en fokusering är i både våra kunders och våra aktieägares intresse, säger Ari Liukko, VD på Tele5.


För mer information, vänligen kontakta:
Ari Liukko, VD Tele5, 0733-151515, ari@tele5.se
www.tele5.se
www.servagegroup.se
www.servage.se
www.levonline.se

Om Tele5
Tele5 unä till Servage erbjuder högkvalitativa IT-lösningar, i form av hosting samt outsourcing, för små och stora företag. Servage:s målsättning är att erbjuda ett komplett tjänsteutbud resulterande i en kostnadsminskning om ca 30-50 procent. Bolaget grundades 2001 och betjänar för närvarande över 150 000 webbsidor i 170 länder. Se gärna www.servage.se för aktuellt antal i realtid.