Tele 5 AB

TELE5: DELÅRSRAPPORT JAN - SEP 2006

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 08:55 CET

Proforma koncern juli - september 2006, exklusive kostnader av engångskaraktär
* Omsättningen för perioden uppgår till 8 684,5 KSEK
* Rörelseresultat 2 200,6 KSEK
* Rörelsemarginal 25,3%
* Resultat före skatt 2 197,6 KSEK
* Resultat efter skatt 1 579,4 KSEK
* Resultat per aktie 0,49 SEK
* Kostnader av engångskaraktär (500 tkr)

Proforma koncern januari - september 2006, exklusive kostnader av engångskaraktär
* Omsättningen för perioden uppgår till 29 260,2 KSEK
* Rörelseresultat 6 171,9 KSEK
* Rörelsemarginal 21,1%
* Resultat före skatt 6 149,4 KSEK
* Resultat efter skatt 4 411,9 KSEK
* Resultat per aktie 1,37 SEK
* Kostnader av engångskaraktär (500 tkr)


Stockholm den 29 november 2006
Styrelsen och VD i Tele5 AB (publ)

För mer information kontakta
Ari Liukko, VD och styrelseledamot
Tel: 08-525 076 00, Mobil: 0733-15 15 15