Teleca AB

Teleca genomför riktad nyemission om 2 miljoner aktier

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 10:13 CEST

Teleca genomför riktad nyemission om 2 miljoner aktier

Styrelsen i Teleca har med stöd av ett bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman som hölls den 6 maj 2003 beslutat nyemittera 2.000.000 aktier av serie B till ett begränsat antal institutionella investerare. Emissionen sker för att finansiera förvärven av YacCom, Geoworks samt återstoden av aktierna i AU-System efter fullföljd tvångsinlösen

Aktierna har placerats till en kurs om 32,00 kr per aktie och tillför bolaget 64 Mkr i nytt kapital före emissionskostnader. Det volymvägda genomsnittspriset för Telecas aktie på Stockholmsbörsen den 14 maj fram till dess aktierna placerats uppgick till 32,12 kr. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Teleca att uppgå till 61.079.516 aktier.

Danir AB har i samband med transaktionen lånat ut 2.000.000 aktier i Teleca, vilka kommer att återlämnas när nyemissionen är registrerad hos Patent- och registreringsverket.

Carnegie är finansiell rådgivare till Teleca i samband med transaktionen.

För ytterligare information ring:

Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, 070-582 56 56
Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 500 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se