Teleca AB

Teleca integrerar avancerat driftstödsystem för Interoute

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 10:03 CEST

Teleca har blivit utvald av den europeiska operatören Interoute att installera, integrera och anpassa ett nytt paneuropeiskt driftstödsystem (OSS-system). Det nya systemet kommer att säkerställa en effektiv drift av Interoutes nät. Lösningen kommer att användas för planering, s k provisioning och inventerings- och kapacitetshantering samt grafisk åskådliggörning av nätet.

- Att implementera ett avancerat sk Inventory-system är en viktig del för att få en effektiv användning av nätet, säger James Kinsella, arbetande styrelseordförande på Interoute. Vi valde Teleca som integrationspartner eftersom de har stor erfarenhet, lokal närvaro i de länder där vi erbjuder tjänster och erbjöd en förstklassig lösning med snabb tid till marknad. Teleca kunde även erbjuda ett stegvist tillvägagångssätt, genom vilket vi tidigt kan börja använda delar av lösningen. Vi kan därför få stora fördelar av lösningen innan implementationen är klar i sin helhet.

Lösningen baseras på s k inventory management-produkter från Cramer, för att effektivt hantera planering av nätets infrastruktur och s k provisioning, samt GIS-produkter från Intergraph, för att visualisera kritisk information på en mängd olika sätt. Interoutes personal kommer att snabbt kunna lokalisera nätverksartiklar tillsammans med relevant geografisk information för att få en överblick över nätet. Teleca kommer tillsammans med sina produktpartners att säkerställa ett snabbt införande av lösningen.

- Telecas fortgående ansträngningar att expandera OSS-erbjudandet utanför den traditionellt starka skandinaviska marknaden har resulterat i ytterligare ett europeiskt kontrakt, säger Lewis Buckwell, VD på Teleca Ltd. Vi har vunnit detta kontrakt tack vare vår förmåga att erbjuda en konkurrenskraftig välintegrerad lösning som innehåller marknadsledande produkter. Detta tillsammans med Telecas långa erfarenhet av att snabbt kunna leverera framgångsrika OSS-projekt kommer att ge Interoute betydande affärsvärde.

För ytterligare information, kontakta:
· Lewis Buckwell, VD, Teleca Ltd, telefon +44 (0)1962 868 866
· Johan Strid, VD, Teleca OSS AB, mobil 0703 79 10 61

Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40.

www.teleca.se

Interoute - Europas snabbast växande leverantör av telekommunikationstjänster och ägare och operatör av Europas mest avancerade och sammanhängande röst- och datanät - levererar intelligenta, kundkontrollerade nätverkstjänster till en mångfald kunder inkluderande mobiloperatörer, tjänsteleverantörer och företagskunder. Skuldfritt och med etablerade verksamheter över hela Kontinentaleuropa och Nordamerika, äger och opererar Interoute även sammanhängande stadsnät i Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Milano, Barcelona, Berlin, Bryssel, Düsseldorf, Genève, Hamburg, München, Nice, Rotterdam och Stuttgart, Paris, Rom, Zürich och Wien.´

www.interoute.com