Teleca AB

Teleca levererar styr- och övervakningssystem till Forsmarks kärnkraftverk

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 09:12 CET

Benima, en del av Telecakoncernen, har av Forsmarks Kraftgrupp AB fått i
uppdrag att modernisera styrnings- och övervakningssystemet av
avfallsanläggningen vid Forsmark 3.

Avfallsanläggningen hanterar rening av processvatten och filtermassor
från Forsmark 3 och även från Forsmark 1 och 2. Benimas åtagande avser
komplett systemleverans och inkluderar konstruktion, programmering,
testning och driftsättning av nytt styrsystem samt modifiering av en del
befintlig utrustning. Under en mycket kort stilleståndsperiod skall
befintligt system rivas och det nya monteras och sättas i drift.

- Vi är mycket stolta över att få det här uppdraget från Forsmark säger
Gunnar Meller, projektledare i Benima. Vi har kunnat möta kundens
kravbild tack vare de erfarenheter som vi har skaffat oss genom många
års arbete åt kunder med höga krav på säkerhet och effektivitet inom
bl.a. kärnkrafts och läkemedelsindustri. Genom projektet kommer Forsmark
att få ett tekniskt avancerat kontroll- och övervakningssystem som är
byggt på den modernaste tekniken.

För ytterligare information, kontakta:
· Gunnar Meller, projektledare Benima tel: 070-53 53 048
· Lars Andersson, projektledare Forsmark tel: 070-304 16 84

Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar
avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas
marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och
integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över
hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete.
Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien,
Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40.
www.teleca.se

Forsmark var det första kärnkraftverket i världen som kunde leverera el
med certifierad miljövarudeklaration - så kallad EPD (Environmental
Product Declaration). Forsmark är dessutom registrerat enligt EMAS (EU:s
förordning om miljöstyrning och revision) samt miljöcertifierat enligt
ISO 14001. Forsmark står för cirka en sjättedel av den svenska
elproduktionen, motsvarande hela elbehovet för tre städer av Stockholms
storlek. Kraftverket har tre reaktorer och är Sveriges nyaste
kärnkraftverk.
www.forsmark.com