Teleca AB

Teleca levererar styrsystem till nytt kraftvärmeverk för avfallsbränslen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:18 CEST

Benima, en del av Telecakoncernen, har av Aker Kvaerner fått i uppdrag att leverera styrsystemet inklusive programmering till det kraftvärmerk för avfallsbränslen som ska levereras till Borås Energi.

Som en följd av modernt kretslopptänkande och nya regler gällande förbud av deponering av brännbara sopor investerar Borås Energi i två nya avfallspannor som ska integreras med ett befintligt kraftvärmeverk. De två nya pannorna kommer att eldas med källsorterat brännbart hushålls- och industriavfall, returträflis samt biobränsle, är på 20 MW vardera och kommer att leverera både elektricitet och fjärrvärme.

Benima har av Aker Kvaerner´s bolag Kvaerner Power i Göteborg fått i uppdrag att leverera ett styrsystem samt dess programmering. Detta kommer att hantera styrning och reglering av pannorna med tillhörande hjälpsystem som är nödvändiga för att upprätthålla förbränningsprocessen i kraftvärmeverket. För att hantera styrningen används avancerade s k PLC-system. Benima levererar dessutom säkerhetssystem för att klara av eventuella oväntade händelser.

Övervakning och styrning kommer att ske genom att systemet kopplas samman med Borås Energis befintliga operatörssystem.

- Vi är mycket glada över att ha fått detta uppdrag av Aker Kvaerner i detta projekt, säger Thomas Fogelström, ansvarig för Energi inom Benima. För tillfället pågår förberedelser för flera liknande projekt i kommuner runt om i landet. Vi har en stark ställning inom området och hoppas på fler projekt framöver.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Fogelström, ansvarig för Energi inom Benima, mobil 0705-18 42 71

Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se