Teleca AB

Teleca och Dornier Consulting levererar Bluetooth® lösning till lyxbilen Maybach

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 09:40 CEST

Teleca har tillsammans med Dornier Consulting utvecklat ett s k Business Package för Maybach, Daimler Chryslers mest exklusiva bilmärke. Lösningen gör det möjligt för passagerare att utnyttja bilen som ett mobilt kontor genom att bilen innehåller ett mobilt nätverk där bärbar dator, skrivare, mobiltelefon med mera kopplas samman via Bluetooth.

Teleca har ansvarat för den nödvändiga programvaran samt sammankoppling av bland annat persondator och mobiltelefon som finns integrerad i bilen. Dornier Consulting har ansvarat för konceptutveckling, test samt integration i bilen.

Den nya lösningen ger användaren möjlighet att utöver de vanliga funktionerna i Microsoft Outlook även hantera ingående och utgående samtal. Detta har blivit möjligt genom att använda en s k Phone Access Profile inom Bluetooth standarden tillsammans med specifik programvara för samtalshantering.

– Vi påbörjade samarbetet med Teleca år 2001 i samband med att detta projekt inleddes. Teleca har kompetensen att hantera det mycket komplexa jobb det innebär att bygga ett flexibelt trådlöst nätverk i en så utsatt miljö som en bil. Vårt samarbete är mycket framgångsrikt och vi ser fram emot nya gemensamma projekt, säger Heiner Schmeck, VD på Dornier Consulting Automotive Systems.

– Överlägsen kvalitet och full funktionalitet är mycket viktigt för Maybach. Vi är mycket stolta att få genomföra detta prestigefulla projekt tillsammans med Dornier. Vi ser stora möjligheter till framtida projekt inom fordonsindustrin genom vårt partnerskap med Dornier, säger Christer Björk, VD på Teleca Software Solution.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Björk, VD, Teleca Software Solutions AB, mobil 070-638 1601
Heiner Schmeck, VD, Dornier Consulting Automotive Systems, telefon +49 7031 41006 0
Teleca finns på Bluetooth World Congress i Amsterdam 17-19 juni.
Välkommen till monter 710.


Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 500 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se

Varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.