Teleca AB

Teleca och Texas Instrument förlänger taltiden genom energisnål headset-lösning med Bluetooth®

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 08:48 CEST

Teleca och Texas Instrument Incorporated (TI) [NYSE: TXN] presenterade idag en ny headset-lösning med Bluetooth® som gör det möjligt för tillverkare att snabbt ta fram nya små och mycket konkurrenskraftiga trådlösa headsets.

Den nya referensdesignen gör det möjligt att prata dubbelt så länge med samma batterier och är mycket kostnadseffektiv. Lösningen, som är baserad på TI:s Blutetooth enkelchip-lösning och Telecas Bluetooth stack, har godkänts i alla interna kvalitetstester. Lösningen finns tillgänglig för tillverkare från och med idag.

– För att säkerställa massanvändning av headsets med Bluetooth måste tillverkare och lösningsleverantörer snabbt kunna leverera små, billiga, energisnåla och differentierade produkter, säger Jörgen Simonsson, försäljningschef på Teleca Systems. TI:s energieffektiva Bluetooth enkelchip-lösning har gjort det möjligt för Teleca att designa en headset-lösning med Bluetooth som ger lägre pris, mindre storlek och lägre energiförbrukning

– Vi har designat vårt Bluetooth chip för att möta de unika behoven som tillverkare av mobiltelefoner och andra mobila enheter har, vilket även gör det idealt anpassat för headsets, säger Ariel Moshkovitz, global försäljningschef för TI Short Distance Wireless. Telecas tekniska kompetens och deras förmåga att omvandla specifika kundbehov till en slutprodukt, tillsammans med TI:s förmåga att leverera den energisnålaste Bluetooth enkelchip-lösningen, innebär en avsevärd minskning av storlek och kostnad för tillverkare som söker en produkt som är differentierad och enkel att tillverka.

Bluetooth enkelchip-lösningen BRF6100 tillvaratar TI:s patenterade digitala radiofrekvensteknologi för att möjliggöra en betydlig minskning av storlek, kostnad och energiförbrukning. För att skapa ett effektiv helhetserbjudande från design till produktion innehåller headset-lösningen även Telecas effektiva Bluetooth stack.

Teleca (monter 710) och TI (monter 221) demonstrerar båda den nya headset-lösningen denna vecka på Bluetooth World Congress i Amsterdam, 17-19 juni.

Ytterligare information finns tillgänglig på www.ti.com/bluetooth och på www.teleca.com.

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Simonsson, försäljningschef, Teleca Systems AB, mobil: +46-703 791 054
Daniella Koeppe, Texas Instrument, European inquiries, telefon +33-4-9322-2947,
e-mail: koe@ti.com
Marie-Helene Raynaud, Texas Instrument, European inquiries, telefon: +33-4-9322-2644, e-mail: mh-raynaud@ti.com
Kristina Arnold, Texas Instrument, U.S. and other inquiries, telefon: +972-308-9113,
e-mail: karnold@golinharris.com

Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 500 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se

Varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.