Teleca AB

Teleca överlåter verksamhet i Umeå inom ramen för omstrukturering av produktverksamheten

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 10:03 CET

Som ett led i den tidigare annonserade omstruktureringen av produktverksamheten har Teleca tecknat ett avtal där ett nystartat bolag övertar 36 medarbetare från Teleca Mobiles verksamhet i Umeå.

I oktober 2006, beslutade Teleca att stänga kontoren för den del som avser Teleca Mobile i Ronneby, Stockholm och Umeå och minska personalstyrkan med 150 personer. I och med detta avtal gällande Umeåkontoret har Teleca Mobile ingen verksamhet eller personal kvar på någon av dessa tre orter. Teleca koncentrerar istället produktutvecklingen till Malmöregionen samt ökar väsentligt omfattningen av produktutveckling och test i sin ryska verksamhet.

Avtalet med det nystartade bolaget inkluderar ej några produkter eller immateriella rättigheter.

De överlåtelser som gjorts ligger inom kostnadsramen för det omstruktureringsprogram som Teleca annonserade i oktober 2006. Programmet i sin helhet kommer, i linje med vad som tidigare sagts, slutföras under det andra kvartalet 2007.· Christian Luiga, CFO, Teleca AB, mobil +46 703 75 16 04
· Mattias Stenberg, Investor Relations Manager Teleca AB, mobil +46 706 11 96 16


Teleca är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Företaget består av ca 3 500 experter i 17 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Den Nordiska Börsens Mid cap-lista. www.teleca.se

Teleca Mobile är en division inom Teleca och är världsledande på mjukvaruprodukter och -tjänster för den mobila marknaden. Tjänsterna omfattar systemdesign, hård- och mjukvaruintegration i mobiltelefoner, samt skräddarsydda lösningar. Teleca Mobiles produkter finns i fler än 300 miljoner mobila enheter och omfattar fler än 600 telefonmodeller. Teleca Mobile består av 2 200 experter i 11 länder i Asien, Europa och Nordamerika.