Teleca AB

Teleca säljer sitt franska dotterbolag

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:27 CEST

Malmö - 19 september, 2008 - Teleca, en världsledande leverantör av tjänster och lösningar till mobilindustrin (Small cap: TELC B), offentliggör idag en försäljning av sitt dotterbolag i Rennes, Frankrike.

Teleca har under en tid upplevt en försvagning av efterfrågan på den franska marknaden. Teleca har därför i linje med sin långsiktiga strategi att lämna platser där vi ej kan nå upp i kritisk massa beslutat sig för att lämna den lokala franska marknaden och sköta våra åtaganden mot vissa av våra existerande franska kunder från våra andra kontor världen över.
Teleca har skrivit under en överenskommelse att avyttra samtliga aktier i det franska dotterbolaget med kontor i Rennes till AFD Technologies Group. Transaktionen omfattar 23 anställda. Parterna har kommit överens om att ej offentliggöra köpeskillingen, men transaktionen kommer att ge en liten positiv kassaflödeseffekt i Teleca.
Under första halvåret av 2008 bidrog den avyttrade verksamheten med 15 Mkr i intäkter och rörelseresultatet (EBIT) var kring break-even för samma period.
Teleca kommer som ett resultat av transaktionen att ta en ej kassapåverkande engångspost relaterat till en full nedskrivning av goodwill om 42 Mkr för den franska verksamheten.
Den franska verksamheten kommer att redovisas under avvecklad verksamhet i rapporten för det tredje kvartalet.


För ytterligare information, kontakta:
René Svendsen-Tune, VD, Teleca AB, rene.svendsen-tune@teleca.com, +45-40540068
Mattias Stenberg, Investor Relations Manager, Teleca AB, mattias.stenberg@teleca.com, +46-706119616

Teleca är en världsledande leverantör av mjukvarutjänster till de stora aktörerna inom mobilindustrin. Företaget erbjuder skräddarsydda lösningar, systemdesign samt integration av mjukvara och hårdvara i mobiltelefoner. Teleca har ca 2000 anställda i 11 länder i Asien, Europa och Nordamerika och är noterat på Den Nordiska Börsens small cap-lista.