Teleca AB

Teleca säljer verksamheten i Ronneby inom ramen för omstrukturering av produktverksamheten

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:59 CET

Som ett led i den tidigare annonserade omstruktureringen av produktverksamheten har Teleca tecknat ett avtal där Know IT övertar Telecas verksamhet i Ronneby med 25 medarbetare.

Teleca har tidigare annonserat att man planerar att omstrukturera produktutvecklings-verksamheten för att stärka innovationsförmågan och sänka kostnaderna. Inom ramen för omstruktureringen överväger Teleca att stänga kontoren för den del som avser Teleca Mobile i Ronneby, Umeå och Stockholm och minska personalstyrkan med 150 personer.

Som ett led i denna omstrukturering har Teleca tecknat ett avtal där Know IT övertar verksamheten i Ronneby med 25 medarbetare. Inom ramen för avtalet kommer Know IT även att överta lokaler och leverantörsåtaganden relaterade till verksamheten i Ronneby. Teleca har i samband med övertagandet lagt beställningar om cirka fem miljoner kronor avseende konsulttjänster hos Know IT under den kommande sexmånadersperioden. Dessa beställningar avser framför allt tjänster för avslutande arbete inom pågående kundprojekt och kunskapsöverföring till andra enheter inom Teleca.

• Christian Luiga, Finans- och ekonomidirektör, Teleca AB,
christian.luiga@teleca.com, +46 8579 116 04, mobil +46 0703 75 16 04

Teleca är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Företaget består av ca 3 500 experter i 17 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Den Nordiska Börsens Mid cap-lista. www.teleca.se