Teleca AB

Teleca utvecklar leveranssystem för Telenor

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 10:07 CEST

Teleca har idag blivit utsedda av Telenor att leverera ett s.k. Business Process Management system för Telenor. Systemet kommer att användas för att stötta och automatisera arbetsflödet när Telenor bygger nätinfrastruktur.

Systemet kommer att användas av enheten Leverans & Utbyggnad på Telenor Networks. Enheten ansvarar för att vidareutveckla nätet så att det med god kvalitet stödjer de tjänster som alla Telenors kunder efterfrågar inom t.ex. fastnät, mobil och kabel-TV. Det nya systemet förväntas ge betydande fördelar i form av kostnadsbesparingar, kortare leveranstider och ökad leveransprecision.

Teleca har fått det nya uppdraget delvis baserat på succén med den tidigare levererade FLOW-plattformen. Enligt en undersökning utförd av META Group sparade Telenor under FLOW-systemets första år 60 Mkr. FLOW håller ihop leveransen av de över 2 500 produkttyper som Telenor levererar och omfattar hela fastnätsverksamheten. Det nya systemet kommer även att återanvända samma plattform.

– Vi är mycket glada att Telenor återigen väljer Teleca för att utveckla ett verksamhetskritiskt stödsystem. Den nya ordern är ett bevis på de stora fördelar och besparningar företag får av Telecas BPM-to-gotm koncept, säger Johan Strid, VD på Teleca OSS AB.

Telecas lösning baseras på ett koncept kallat Teleca BPM-to-goTM. Konceptet riktar sig mot företag som hanterar order och leverans av produkter och tjänster. De stora fördelarna med konceptet är att det går snabbt att införa och att det genom att stödja och automatisera processer leder till stora kostandsbesparningar samtidigt som kvaliteten höjs genom kortare leveranstider, bättre leveransprecision och förbättrad uppföljning och kontroll.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Strid, VD, Teleca OSS AB, mobil: 070 571 23 33
Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 582 56 56
Teleca är ett internationellt IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 2 700 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se