Teleca AB

Telecas nya kapitalstruktur och utbetalning av inlösenbeloppet

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 11:03 CEST

Som en del av det inlösenförfarande som godkändes av extra bolagsstämman den 20 juni 2007 genomförde Teleca AB en aktiesplit varigenom varje aktie delades i två aktier, varav en inlösenaktie. Då inlösenförfarandet nu avslutas löser Teleca in inlösenaktierna mot en inlösenlikvid om 9 kronor per aktie med beräknad utbetalning den 13 augusti 2007. Telecas aktiekapital återställs till samma nivå som före inlösenförfarandet.

Bolagsverket registrerade igår en minskning av Telecas aktiekapital med 56.139.729,30 kronor genom indragning av 655.000 inlösenaktier av serie A och 61.722.477 inlösenaktier av serie B.
Vidare registreras en ökning av bolagets aktiekapital med 56.139.729,30 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ökas med tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Efter dessa transaktioner har Teleca totalt 62.377.477 utestående aktier, varav 655.000 A-aktier och 61.722.477 B-aktier.

Inlösenförfarandet innebär att sammanlagt 561.397.293 kronor skiftas ut till Telecas aktieägare, vilket motsvarar 9 kronor per aktie. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske den 13 augusti 2007.

Teleca-aktien handlas sedan den 10 juli 2007 i handelsposter om 500 aktier.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Luiga, finans- och ekonomidirektör, Teleca AB, mobil +46 703 75 16 04
Mattias Stenberg, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil +46 706 11 96 16

Teleca är en världsledande leverantör av mjukvarutjänster för den mobila marknaden. Tjänsterna omfattar systemdesign, hård- och mjukvaruintegration i mobiltelefoner, samt skräddarsydda lösningar.Teleca består av ca 2 000 experter i 11 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på den Nordiska börsens mid-cap lista.