Teleco Mobile AB

Teleco 2019 – operatören med nöjda kunder på riktigt!

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2020 14:15 CET

Teleco Mobile AB var den enda operatören i Sverige med noll anmälningar hos Konsumentverket under förra året - det är jag riktigt stolt över! Igår vaknade vi upp till ett nytt decennium och ser fram emot nya möjligheter. Men innan dess så vill jag vända blicken mot 2019 för att summera året och dela en kort reflektion över decenniet.


Bolaget grundades i början av 2010-talet med visionen att bli Sveriges gröna telefonoperatör – vi skulle plantera minst ett träd per abonnemang och år. Vår ambition var att skapa en tjänst som alla i Sverige använder och genom det skapa en kundstock som kontinuerligt genom våra abonnemang skänkte pengar till välgörenhet.

Till en början hade vi en stark tillväxt – vi hade lyckats ta fram en attraktiv tjänst med ett tydligt filantropiskt fokus. Det varade dock inte länge och det blev snabbt tydligt att vi helt missbedömt hur externa återförsäljare bedrev sina verksamheter kortsiktigt och även i våra egna led fanns det problem med kvalitet. I den rasande fart som vi växte så hade kvaliteten blivit försummad.

2013 togs ett beslut i ledningen, Teleco skulle vara Sveriges mest kvalitativa telefonoperatör. Vi ska verka för att den allmänna synen mot vår bransch förbättras. Detta skulle uppnås genom tre delmål;

  • Vi ska sträva efter en i princip obefintlig väntetid till vår kundtjänst och helt slopa avdelningar för olika kundärenden - alla medarbetare ska kunna hjälpa alla kunder oavsett frågor.
  • Vi ska ha ökad insyn i våra samarbetspartners och återförsäljares verksamheter för att snabbare kunna agera mot oseriösa aktörer.
  • Hur vi lyckas med målet ska dels mätas genom kundundersökningar och antalet anmälningar hos Konsumentverket samt andra oberoende granskningsinstituten.

Idag, sju år senare, är fortfarande kvalitet det viktigaste ledordet för vår organisation. Vi större förståelse för slutkunders egen definition av ordet kvalitet och vi har genom goda kundrelationer, närmre återförsäljarsamarbeten samt bättre tjänster åter igen gått in i en stark tillväxtperiod.

2019 hade vi en nettotillväxt på strax över 30 % som lett till att vi är en av Sveriges 10 största mobiloperatörer (enligt, 2020-01-02, PTS The market for electronic communications [8] / Mobilabonnemang – totalt [2] Privat). Vi är den enda operatören med 0 anmälningar hos Konsumentverket. Men även hos andra oberoende institut så som PTS, ARN, DM-nämnden och Telekområdgivarna så har vi inte mottagit ett enda klagomål.

Avslutningsvis så vill jag se tillbaka på de delmål som vi satte upp 2013, för under föregående år har vi;

  • Haft en genomsnittlig väntetid på 23 sekunder och genomförda kundundersökningar visar att våra kunder upplever att de får snabb och rätt hjälp av den handläggare de tilldelas.
  • Vi har tagit fram en modell och ett internt regelverk för hur vi samverkar med återförsäljare. Tillsammans med dem skapar vi goda förutsättningar genom att utbilda personal och vi har ett samarbete som bygger på transparens.
  • Vi är den enda operatören i Sverige (jämfört med kända operatörer som är jämnstora eller större) med 0 anmälningar hos Konsumentverket. Samtidigt har vi inte haft ett enda ärende hos oberoende granskningsinstitut så som PTS, ARN, DM-nämnden och Telekområdgivarna.

Jag vill tacka mina kollegor för deras ständiga engagemang och våra kunder för ert förtroende. Vi firar det nya året genom att plantera 2020 stycken träd tillsammans med vår partner Trees for the Future.


Gott nytt år önskar

VD, Jonathan Persson

Teleco Mobile AB

Teleco grundades 2010. Visionen var att skapa en tjänst som alla i Sverige redan använder, men där en del av omsättningen skulle gå till välgörenhet. Genom effektiva och kostnadsmedvetna val lyckades vi hålla våra priser nere samtidigt som vi kunde skänka en stor del av omsättningen till organisationer med ett tydligt fokus, att göra det bättre för världens fattigaste och samtidigt värna om miljön. Vi har genom åren samarbetat med olika trädplanteringsföretag, sedan 2013 har lotten fallit på Trees for the Future.

I dagsläget erbjuder Teleco mobil- och hemtelefoni via Tele2 och Skanovas kopparnät. För mindre företag har vi även enkla växeltjänster.