Teleopti AB

Telecom Expense Management erbjuds som tjänst med stöd av Teleopti Pro

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 10:00 CET

Konsultföretaget Telemanagement har valt Teleopti Pro som system för sin TEM-tjänst (Telecom Expense Management).

Avtalet med Telemanagement är glädjande och innebär att Teleopti Pro även kommer att erbjudas som tjänst. Många kunder efterfrågar idag tjänstebaserade lösningar och det finns en ökad efterfråga att även kunna köpa Telecom Expense Management som tjänst, säger Olle Düring, VD på Teleopti.

Att välja att köpa TEM som tjänst innebär att kunderna får möjlighet till en aktiv hantering av sina telekomkostnader av oberoende personal och utan att någon investering i system behöver tas. Organisationer som är mindre och inte har tid eller kompetens internt kommer nu att på samma sätt som större organisationer kunna arbete professionellt med kostnadsbesparingar inom telekomområdet.

Flexibiliteten är unik då det inte krävs ett åtagande  kring volym utan kunderna kan växa eller minska och betalar enbart för de anknytningar som är aktiva. Detta gör att kostnaden går hand i hand med besparingarna.

 För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Düring, VD, Teleopti
Tel: 08 568 951 10 eller e-mail olle.during@teleopti.com

 Jonas Magnusson, Telemanagement
Tel: 08 775 20 03 eller e-mail jonas.magnusson@telemanagement.se

TELEOPTI erbjuder världsledande lösningar för strategisk bemanningsplanering och Telecom Expense Management. Med kundunika och avancerade, men ändå användarvänliga, lösningar bidrar Teleopti till att skapa mer kostnadseffektiv och produktiv telefoni.

Hundratals företag världen över använder idag Teleoptis lösningar för att uppnå bästa effektivitet och erbjuda högsta servicenivå.

Teleopti, etablerat i Stockholm 1992, verkar genom ett omfattande nätverk av partners.

www.teleopti.com  info@teleopti.com
Telefon: Norden (HK) +46 8 568 95 000