TeleComputing Sweden AB

TeleComputing förvärvar Infostream Services AS

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 15:00 CEST

TeleComputing ASA har tecknat ett avtal som innebär ett 100% övertagande av aktierna i det norska driftföretaget Infostream Services AS. Förvärvet är ett led i TeleComputings strategi att utveckla och bredda utbudet inom IT-outsourcing på den nordiska marknaden.

Infostream Services är specialiserade på leverans av affärskritisk applikationsdrift, baserad på Unix/Linux, via Internet. Företaget kommer att utgöra kärnan i TeleComputings fortsatta utveckling av Unix/Linux-baserade tjänster och kompetens. Av Infostreams omsättning kommer 50% från den offentliga sektorn, 30% från mediabranschen och 20% från handel og industri. Uppköpet innebär att TeleComputing får en starkare position inom den offentliga sektorn i Norge. Bland Infostream Services största kunder finns bl a Forskningsdepartementet, Aetat, Eniro, Elkjøp, NRK m fl.

Köpeskillingen uppgår till drygt 20 Mkr, varav 50% i TeleComputing aktier och 50% kontant. Övertagandet styrs av slutförandet av en due dilligence men beräknas ske redan i maj.

Infostream Services har de senaste åren genomfört en omfattande omstrukturering vilket har resulterat i en positiv utveckling. Omsättningen 2003 var 25 Mkr, EBITDA 0,3 Mkr, en betydande ökning jämfört med 2002 då EBITDA var -16 Mkr medan omsättningen uppgick till 22 Mkr. För innevarande år räknar TeleComputing med att omsättning för tillkommande verksamhet skall uppgå till mellan 27 och 30 Mkr. EBITDA förväntas uppgå till mellan 2 och 3 Mkr. Infostream Services har en likviditet på drygt 3 Mkr och ett förväntat eget kapital i balansräkningen på ca 12 Mkr.

"Infostream Services kommer att utgöra stommen i TeleComputings satsning på applikationsdrift baserad på Unix/Linux-platformar. Infostreams starka position inom offentlig sektor är mycket interessant för TeleComputing", säger Svein Stavelin, CEO i TeleComputing ASA.

"Vi ser fram emot att bli en del av en större driftsmiljö. Potensialen på marknadssidan är betydande och tillsammans kommer TeleComputing och Infostream Services att få en betydligt starkare marknadsposition, säger Marit Forseth, VD i Infostream Services.

Kontakt
Svein Stavelin, administrerende direktør,TeleComputing ASA, mobil +47 900 64 361
Marit Forseth, administrerende direktør, Infostream Services AS, mobil +47 928 99 800.


Fakta om TeleComputing
TeleComputing levererar lösningar för effektiv, centraliserad IT-drift med stöd för att användarna enkelt och säkert får tillgång till information oavsett tid, plats eller utrustning till en förutsägbar kostnad. TeleComputing är marknadsledande inom området centraliserade driftstjänster för Windowsbaserade programvaror. Över 400 olika programvaror är testade och verifierade i vår egen driftsmiljö och idag hanterar TeleComputing driften för ca 400 företagskunder och 12 000 användare i Norden. TeleComputing ASA etablerades i Norge 1997 och är sedan 2000 noterat på Oslo-börsen. Företaget som verkar på den nordiska marknaden har 200 anställda varav ca 100 medarbetare i det svenska bolaget med kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Östersund. Bland våra svenska kunder finns Fabege, Microsoft, Previa, MTV, OM, Drott, Sandrews Metronome, Kvalita, Kungsleden och landsting.