TeleComputing Sweden AB

TeleComputing förvärvar Kentor

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 08:48 CET

TeleComputing har ingått ett slutligt avtal om att förvärva det svenska IT-konsultföretaget Kentor. Avtalet innebär att TeleComputing breddar sig på den svenska SMB-marknaden som en stark aktör inom kvalificerad konsulting och IT-rådgivning samtidigt som man stärker sin position som en ledande leverantör av IT-drift och outsourcing. TeleComputing betalar 290 Mkr för den förvärvade verksamheten inklusive ca 50 Mkr i netto kontantbehållning. Kentor har ca 235 anställda i Stockholm, Göteborg och St. Petersburg.

TeleComputing i Sverige får efter förvärvet av Kentor ca 370 anställda och en årlig omsättning i storleksordningen 400 Mkr. Totalt kommer TeleComputing koncernen att ha drygt 620 anställda på 9 lokationer i tre länder med en årlig omsättning i storleksordningen 750 Mkr. Inkluderat den förvärvade verksamheten beräknas ca 69 % av TeleComputings omsättning komma från IT-drift och outsourcing, ca 23 % från konsult- och applikationsrelaterade IT-tjänster samt IT-rådgivning och ca 8 % från produkter och licenser.

Förvärvet finansieras med banklån om ca 225 Mkr från Telecomputings huvudbankförbindelse SEB, och med ca 65 Mkr i kontanta bankmedel. Med förbehåll för reviderade tal, förväntas Kentor att omsätta ca 213 Mkr under 2006, motsvarande en tillväxt på 22,2 %, med en EBITA på 24,3 Mkr och en EBIT på 23,7 Mkr enligt SGAAP*.

- Samgåendet är en offensiv satsning mellan två stabila, lönsamma och kompletterande bolag i tillväxt som tillsammans skall ta en ledande position på den skandinaviska SMB-marknaden. Båda företagen har haft en mycket positiv utveckling med stark tillväxt under lång tid och förvärvet ger TeleComputing en unik slagkraft på den svenska marknaden. Kentor är välskött, har god lönsamhet och breddar vårt utbud och kompetens genom kvalificerad konsulting, specialist-, och branschkompetens. Detta är helt i linje med kommunicerad strategi och våra ambitioner att växa i Sverige. TeleComputing skall inom SMB-segmentet vara det självklara alternativet vid val av IT-partner, säger koncernchefen för TeleComputing, André P. Løvestam.

Kentors verksamhet idag är nischad mot IT-stöd inom Telekom, Fastigheter och Vårdsektorn. Inom Telekom har Kentor marknadsledande position som leverantör av IT-system till Triple Play operatörer. TeleComputing har idag en snabbväxande verksamhet med marknadsledande lösningar inom IT-drift och outsourcing på SMB-marknaden i Skandinavien. Kentor tillför kvalificerade kunskaper och tjänster avseende bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Sammanslagningen möjliggör ökad försäljning på en större gemensam kundbas och till nya kunder i det övre SMB-segmentet, samtidigt som skalfördelar skapas på driftsidan.

- Genom samgåendet med ett väletablerat, börsnoterat företag kan Kentor snabbare utvecklas och växa. Kentor får en ägare som ser företagets kärnverksamhet och varumärke som en viktig tillgång, tillsammans blir vi en stark leverantör av både IT-systemlösningar och outsourcing till medelstora företag i både Sverige och i Norge. Kentors ägare känner sig mycket konfidenta och nöjda med TeleComputing som ny ägare, säger Anssi Atterby, VD för Kentor AB.

Kentors affärsområde Teknik och IT drift med 65 anställda integreras med TeleComputing Sweden. Kentors affärsområde IT-tjänster med 170 anställda vidareförs som ett eget dotterbolag under Kentors varumärke med fortsatt inriktning på leverans av IT-systemlösningar, applikationsförvaltning och IT-specialister. Detta verksamhetsområde får namnet Services and Solutions, och kommer som tidigare att ledas av Urban Berlinde. Flera andra ledande befattningshavare kvarstår också i sina befattningar.

Säljarna är bolagets grundare och VD Anssi Atterby som äger 36,7 %, ITP-invest som äger 30,7 % samt nuvarande och tidigare anställda som äger resterande 32,6 %. Transaktionen slutfördes den 8 februari 2007.

Swedbank Markets och First Securities var finansiella rådgivare för TeleComputing i samband med förvärvet.


*)Swedish Generally Accepted Accounting Principles.


För mer information, kontakta:
TeleComputing: André P. Løvestam, Koncernchef, tel: +47 93 43 69 52
Kentor: Anssi Atterby, Koncernchef, tel: +46 708 96 50 01


Om TeleComputing
TeleComputing levererar lösningar för effektiv, centraliserad IT-drift med stöd för att användarna enkelt och säkert får tillgång till information oavsett tid, plats eller utrustning till en förutsägbar kostnad. TeleComputing är marknadsledande inom området centraliserade driftstjänster för Windowsbaserade programvaror. Över 2 500 olika programvaror är testade och verifierade i vår egen driftsmiljö och idag hanterar TeleComputing driften för ca 650 företagskunder i Norden. TeleComputing ASA är sedan 2000 noterat på Oslo-börsen. Företaget som verkar på den nordiska marknaden har drygt 380 anställda varav ca 145 i Sverige. Bland våra svenska kunder finns Semper, TV4, Previa, OMX, Poolia, Curera, Securitas Systems, Vasakronan, Astoria, Previa och Kungsleden. För mer information se www.telecomputing.se

Om Kentor
Kentor levererar IT-tjänster och IT-outsourcingstjänster IT-tjänsterna omfattar projektansvar för hela IT-systemleveranser och leverans av IT-specialister som kunskapsresurser i våra kunders projekt. IT-outsourcingtjänsterna omfattar paketerade lösningar inom applikationsförvaltning, Kentor Application Management och inom IT-drift genom Kentor Outsourcing Services. Vår affär bygger på en kombination av djup teknisk IT-kompetens, kunskap om våra kunders verksamhet och partnerskap med ledande programvaruleverantörer. Verksamheten är nischad mot IT-stöd inom Telekom, Fastighet och Vårdsektorn. Inom Telekom har vi en marknadsledande position som leverantör av IT-system till Triple Play operatörer. Våra kunder är stora och medelstora företag i Sverige. Bolaget grundades 1983 och har idag 235 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg och St. Petersburg. För mer information se www.kentor.se