TeleComputing Sweden AB

TeleComputing ingår 5 årigt IT-avtal med KAEFER

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 11:10 CEST

KAEFER IKM och KAEFER CONSTRUCTION förlänger och utökar samarbetet kring med TeleComputing i ytterligare 5 år. Avtalet innebär att TeleComputing får ansvaret för leverans av IT-drift och tillhörande IT-tjänster. Avtalsvärdet beräknas till ca 14 Mkr.

IT har länge varit en viktig stödfunktion för Kaefer. Samarbetet med TeleComputing började redan 2004 och har sedan dess ökat i omfattning. Genom att outsourca IT-funktionen har Kaefer IKM och Kaefer CONSTRUCTION uppnås ökad effektivitet och inte minst mer förutsägbara IT-kostnader ner på användarnivå. Betalningsmodell baseras på en kostnad per funktion och användare varje månad.

– Vi har kört en upphandlingsprocess där lösning, expertis och kommersiella villkor undersöktes. TeleComputings erfarenheter av våra lösningar och konkurrenskraftiga villkor var till slut avgörande. Förlängning av vårt avtal med TeleComputing garanterar fortsatt effektivitet i IT-verksamheten, säger Anna Mari Kristiansen Priesner, chef för ekonomi och administration i KAEFER IKM.

År 1918 etablerade den tyska Carl Kaefer ett företag som specialiserade sig på material- och isolerings- tjänster till varvsindustrin. Företaget växte snabbt och expanderat till nya marknader. Idag, 90 år senare, är KAEFER en av världens ledande oberoende företag inom isoleringsteknik. Bolaget är etablerat i mer än 40 länder och en omsättning på nära en miljard euro varje år.

– Vi märker att fler och fler företag behöver bättre och mer flexibla IT-lösningar på en konkurrensutsatt marknad. Tillgången till IT – oavsett tid, plats har blivit viktigare än någonsin. Många företag vill nyttja vår kompetens och unika plattform i kombination med egna resurser. Att KAEFER valt TeleComputing för att uppnå detta, ser vi som ett fint erkännande av vår kompetens och erfarenhet, säger Sven Tore Kaasa, VD. TeleComputing Norway.

För mer information, kontakta:
TeleComputing Norway: Sven Tore Kaasa, VD tel: 47 93 43 69 52
KAEFER IKM: Anna Mari Kristiansen Priesner, chef ekonomi & admin. tel: 47 92 25 00 19

Om TeleComputing
TeleComputingkoncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand och tillhörande SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har 700 anställda på 7 orter i 3 länder och ca 800 företagskunder i Norden. TeleComputing ASA är sedan 2000 noterat på Oslo-börsen. För mer information se www.telecomputing.se


Om KAEFER grupp
KAEFER koncernen har verksamhet i 41 länder och engagerade 20 000 människor världen över. Koncernens fem huvudområden för utveckling är industri, byggnad och konstruktion, nybyggnad, olja & gas- och luftfart. Intäkter under 2007 uppgick till runt en miljard euro. Mer information: www.kaefer.com.