Teledirekt Sverige AB

Teledirekt tar avstånd från vilseledande marknadsföring och startar utredning

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 10:49 CET

Teledirekt är en fristående operatör som erbjuder kompletta telefoni- och mobila bredbandstjänster till små och medelstora företag i Sverige.


Försäljningen av bland annat abonnemang sker via telefon med egna säljare såväl som via externa återförsäljare. Avtal tecknas vid muntlig accept och detta dokumenteras genom att avtalet spelas in. Hela detta förfarande är vanligt i branschen och naturligtvis helt lagligt.


Teledirekt Sverige AB har 2013-01-11 lämnat in ett 20-tal stämningsansökningar till Helsingborgs Tingsrätt. Stämningarna avser företagare som motsatt sig att betala enligt ingångna avtal om telefonabonnemang med tillhörande produkter. Teledirekt har nu fått kraftig kritik från Varningsinfo i Sverige AB, som också ifrågasätter om avtal verkligen ingåtts. Kritiken har framförts offentligt och förmedlats av nyhetsbyrån TT.


Varningsinfo grundades 2009 av Lars Johan Jarnheimer, tidigare Tele2, och arbetar med att bevaka och varna för företag som sänder sk ”bluffakturor”. Vi på Teledirekt känner naturligtvis till problemet med bluffakturor, och tar kraftfullt avstånd från allt som har med det att göra.Visar det sig att någon säljare, anställd av oss eller av någon av de externa säljbolag vi samarbetar med har ljugit eller agerat vilseledande på annat sätt, har vi brustit i vårt ansvar. Vi tar kraftfullt avstånd från ett sådant agerande. Vi ser mycket allvarligt på problemet och det som hänt kommer att utredas grundligt, dels internt inom vår egen säljkår och dels externt i samarbete med de externa säljbolag som vi anlitar.


Att vi stämt ett tjugotal kunder vid Helsingborgs Tingsrätt beror på att de inte betalat enligt de villkor vi avtalat. Att det skulle ha skett oegentligheter i samband med försäljning av och tecknande av avtal var helt nytt för oss när Varningsinfo gick ut i media med detta.
Utöver att vi kommer att utreda det som hänt kommer vi att införa nya rutiner för att förhindra att våra säljare  i framtiden agerar vilseledande. Detta kommer att ske genom kundundersökningar och uppföljning av köp. Vi har en bra och konkurrenskraftig produkt och vår framgång är beroende av nöjda kunder.


Teledirekt kommer att kontakt Varningsinfo i Sverige AB med ett önskemål om att få utreda frågan och sedan redovisa resultatet av utredningen för dem.


Teledirekt är en fristående operatör. Vi erbjuder kompletta telefoni- och mobila bredbandstjänster till små och medelstora företag i hela Sverige.

Smarta och prisvärda helhetslösningar frigör tid för våra kunder. Vi levererar alltid med enkelhet, kvalitet och service.