ProSourcia AB

Telefoniinköp – operatörsleverantörer har för nationellt fokus

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 16:55 CEST

Inköpsbarometerns undersökning om telefoniinköp visar att de största utmaningarna vid köp av operatörstjänster är att leverantörerna har för nationellt fokus och att kvaliteten i avtalat tjänsteutbud är svår att bedöma.

I stort är resultatet och utmaningarna detsamma oavsett om bolagen har stor eller liten inköpsvolym eller var de befinner sig utvecklingsmässigt. Det som står ut är att den största utmaningen för bolag med stor inköpsvolym är att leverantörens tjänsteutbud inte motsvarar bolagets kravställning och att bolag med låg utvecklingsnivå har ”det är svårt att veta om priset blir rätt på telefonitjänsten” som utmaning.

Totalt redovisas ett 20-tal områden för telefoniinköp generellt och mobiltelefoner och operatörstjänster specifikt i Inköpsbarometerns rapport. Bland annat kan de bolag som deltagit jämföra besparingsresultat för 2011, prismodeller och hur pass nöjd man är med nuvarande leverantör.

”Lanseringen av Inköpsbarometern visar att det finns ett behov hos svenska inköpsavdelningar att jämföra sin verksamhet med andra för att identifiera möjligheter och påvisa potentialer till förbättring. Precis som alla andra har inköp dåligt med tid, alla har inte råd att ta in konsulter eller saknar analytiker för att få aktuell, relevant och verksamhetsbaserad information. Här fyller Inköpsbarometern ett hål på marknaden” säger Helena Brynolfsson initiativtagare till Inköpsbarometern och VD för ProSourcia AB”

Inköpsbarometern kommer i början av hösten genomföra en undersökning i Mätning och Uppföljning för upphandlingschefer och en undersökning om Inköpsnyckeltal för inköpschefer.

 

Inköpsbarometern erbjuder informationstjänster på både strategisk och taktisk nivå och vänder sig till främst till dig som är inköpschef och som vill maximera din inköpsavdelnings bidrag till verksamheten. Inköpsbarometern är en nätbaserad benchmarking site inom inköp, den enda i sitt slag i Sverige, som i dagsläget omfattas av benchmarking och business case. Inköpsbarometern är en produkt från ProSourcia AB.