Getinge AB

Telefonkonferens

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 09:57 CEST

GETINGE-förvärv ger världsledande position inom respiratorområdet

Getinge AB har idag tecknat ett bindande avtal om förvärv av Siemens LSS (Life Support Systems). Förvärvet är villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Unik plattform för Getinge Surgical Systems
Siemens LSS är en division inom Siemens Medical Solutions, en av världens största leverantörer till sjukvården. Siemens LSS utvecklar, tillverkar och marknadsför respiratorer och anestesi-utrustning för sjukhusmarknaden.

Verksamheten förväntas omsätta cirka 205 MEUR under innevarande verksamhetsår, som avslutas den sista september. Siemens LSS sysselsätter globalt cirka 720 medarbetare, varav drygt 400 har sin arbetsplats vid huvudkontoret i Solna i Sverige. I Solna finns divisionens center för produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. Siemens LSS säljer årligen medicinteknisk utrustning till ett hundratal länder och har egna säljbolag på alla viktigare marknader.

Siemens LSS är jämte tyska Dräger Medical globala marknadsledare vad avser respiratorer för sjukhusmarknaden, med en marknadsandel om knappt 30%. Inom produktområdet anestesi uppgår LSS marknadsandel till cirka 6% i världen och placerar bolaget som nummer tre efter finska Instrumentarium och tyska Dräger.

Siemens LSS har under de senaste åren uppvisat en god volymtillväxt som drivits av framgångsrika produktlanseringar inom respiratorområdet. Rörelsemarginalen för den befintliga verksamheten uppgår till cirka 11%.

Förvärvet av Siemens LSS en unik möjlighet för Getinge att integrera ännu ett världsledande medicintekniskt företag i Surgical Systems "Förvärvet av Siemens LSS är en unik möjlighet för Getinge att integrera ännu ett världsledande medicintekniskt företag inom vårt mest expansiva affärsområde, Surgical Systems. Siemens LSS uppfyller alla de kriterier vi bedömer som viktiga vid ett förvärv - starkt produktprogram, djup kompetens och fokus, stark marknadsposition och en bred geografisk plattform. Att verksamheten därutöver har en stark svensk bas, gör det extra roligt", säger Getinges koncernchef Johan Malmquist.

Starkt resultatbidrag
Getinge kommer att betala cirka 150 MEUR för Siemens LSS, utöver detta kommer Getinge att överta nettotillgångar till ett värde av cirka 50 MEUR. Kostnaderna för integrationen av Siemens LSS bedöms uppgå till maximalt 25 MEUR, vilket resulterar i en goodwillpost om cirka 175 MEUR.

Under förutsättning att nödvändiga godkännanden från berörda konkurrens- myndigheter kan ges planenligt så kommer Siemens LSS att konsolideras i Getinges räkenskaper från och med oktober innevarande år.

Finansieringen av förvärvet sker med Getinges befintliga kreditfacilititer.

Siemens LSS bedöms bidra med 10 - 12 MEUR i resultat före skatt under 2004 och 17 - 20 MEUR under år 2005. På sikt är målet att Siemens LSS' rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar skall uppgå till 15%.

Getinge den 15 augusti 2003

För ytterligare information:
Johan Malmquist, VD och koncernchef - tel. 035-15 55 00

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS
Fredagen den 15 augusti inbjudes till telefonkonferens kl 10.00 CET med koncernchef Johan Malmquist, ekonomidirektör Ulf Grunander och affärsområdeschef Heribert Ballhaus. Inbjudan riktas till journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. För att delta ring +44(0) 207 162 0179, lösenord: Getinge. En powerpointpresentation kommer att finnas på www.getinge.com En inspelad version av konferensen kan avlyssnas under 5 arbetsdagar på tel.nr. +44 (0)20 8288 4459, kod: 743202

GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsatte 8,6 miljarder SEK med 5 600 anställda under 2002.