Skanditek Industriförvaltning AB

Telefonkonferens bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:24 CET

Skanditek släpper imorgon den 23 februari 2007 sin bokslutskommuniké för jan-dec 2006 kl. 13.00.

En telefonkonferens på svenska kommer att hållas imorgon kl.14.00 med Verkställande direktör Patrik Tigerschiöld och ekonomichef Jonas Alfredson.

Berättigade att delta är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden.
Ring in i god tid före konferensen på telefonnummer 08-672 81 50 ange ”Skanditek”.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.skanditek.se.Stockholm den 22 februari 2007

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av tio investeringar inom områdena elektroniki, bio- medicinteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Bure Equity (10%), MYDATA automation (95%), PartnerTech (36%) och Vitrolife (26%). Skanditek är noterat på OMX Nordiska börsen.