Modern Times Group MTG AB

TELEFONKONFERENS OCH PRESENTATION AV RESULTATET FÖR ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2009

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 09:12 CEST

ONSDAG, 22 juli 2009, KL 15:00 (CET)

Närvarande:
Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Mathias Hermansson, finanschef

Modern Times Group MTG AB offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2009 onsdagen den 22 juli 2009 kl 13.00 CET.

En telefonkonferens hålls samma dag kl 15.00 CET.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen gör anmälan på:

http://www.mtg.se/sv/Investerare/Telefonkonferenser/Anmalan/

Telefonnumret till telefonkonferensen erhålls vid anmälan. Telefonkonferensen görs även tillgänglig via företagets hemsida. Anmälan kan även göras genom att fylla i det bifogade formuläret och skicka det per fax till
+44 (0)20 7321 5020 eller genom att kontakta Anton Gourman på +44 (0)20 7321 5031.
MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.