IDT Inter Direct Tel Sweden AB

Telefonkort – ett behov på den svenska marknaden

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 16:49 CET

Telefonkort är mycket bekvämt och erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till de lokala teleoperatörernas samtalstaxor. Det finns många försäljare med gott rykte i telefonkortsbranschen. Konkurrensen inom branschen har gynnat konsumenterna då samtalstaxorna har sjunkit. Men ett fåtal av branschens aktörer har laddat sina kort med dolda avgifter, vilket även påverkar välrenommerade leverantörer negativt.

Förbetalda telefonkort betraktades tidigare som ett attraktivt alternativ i första hand för personer med låg kreditvärdighet. Marknaden har dock utvecklats. I gruppen telefonkortskonsumenter ingår i dag invandrare, studenter, semester- och affärsresenärer. Lägre kostnader och bekvämlighet har breddat kortens användarbas och lockar allt fler. En studie genomförd av Pelorus Group, ett oberoende marknadsundersökningsföretag, uppskattar de globala intäkterna för korten till 4,1 miljarder dollar 2008.

IDT Europe, ett dotterbolag till IDT Corporation, som är noterat på New York-börsen, är en etablerad aktör på telefonkortsmarknaden. Företaget lanserade det internationella telefonkortet IDT Gold i Sverige i oktober 2006. Marknadsundersökningar visade behovet av en konkurrenskraftig service där alla samtalstaxor och avgifter är tydligt förklarade. IDT Gold-kortet är ”rent”, utan några dolda avgifter och är mycket enkelt att använda. IDT Gold blir allt mer uppmärksammat som ett trovärdigt kort. Kortet finns hos och marknadsförs av Pressbyrån och 7-Eleven.
IDT Europe har som mål att erbjuda en produkt med tydligt förklarade taxor och avgifter. Många kort fokuserar sin marknadsföring mot etniska grupper. I några fall är det små företag som har tagit sig in på marknaden. Några har även introducerat kort utan hänsyn till affärsetiken. Detta har i viss mån fläckat deras rykte, enligt Nick Bruckshaw, Skandinavienchef på IDT Europe.

Vad är förbetalda telefonkort och hur fungerar det?
Ett förbetalt telefonkort är en produkt som gör det möjligt för konsumenten att förskottsbetala för telefonsamtal. Beroende på kortets pris laddas det med ett bestämt antal samtalsminuter som sedan minskar i den takt du använder kortet tills de tar slut. Samtalskostnaden är baserad på öppningsavgift, samtalstid samt kortets eventuella tilläggs- och underhållsavgifter. Att använda ett förbetalt telefonkort kan spara pengar på riks- och internationella samtal. Nyckeln till att kunna spara maximalt med dessa kort är att jämföra inte bara minutkostnaden utan även alla tillkommande avgifter som kan öka kostnaderna för dina samtal. Förbetalda telefonkort gör det möjligt att ringa från din egen eller en väns hemtelefon, telefoner på de flesta hotell och alla telefonautomater, inklusive de som inte accepterar mynt.
Telefonkorten har ett avgiftsfritt anslutningsnummer och en individuell PIN-kod. Av säkerhetsskäl döljs PIN-koden av en etikett eller en beläggning som du skrapar bort. Du ringer genom att först slå anslutningsnumret, slår in din PIN-kod och följer de inspelade instruktionerna för att sedan slå önskat nummer. Vanligtvis, efter att du slagit in PIN-koden, får du information om tillgängliga samtalsminuter eller återstående pengar på kortet.

Utmaningen
På den svenska marknaden har IDT Europe med sitt IDT Gold-kort på kort tid etablerat sig som en öppen och ärlig leverantör av telefonkortstjänster. Det är väldigt små startkostnader i telefonkortsbranschen. Detta har gjort att små och ibland mindre seriösa företag kunnat etablera sig på marknaden. I några fall har dessa företag tagit kundernas pengar i utbyte mot värdelösa kort.

När du väljer kort
Innan du köper ett förbetalt telefonkort bör du tänka på hur du kommer att använda det. Konsumenten bör välja ett kort som ger störst värde för den typ av samtal som de planerar att ringa. Korten kan också minska din telefonräkning genom att hjälpa dig att hantera dina långdistanssamtal. IDT Europes mål är att erbjuda sina kunder telefonkort som är lätta att använda och med IDT:s typiskt låga taxor. IDT:s förbetalda kort får dig som kund att känna dig hemma med vilken telefon som helst, men eliminerar kostnaderna för att använda hotelltelefoner och telefonsamtal som betalas av mottagaren. IDT Europes förbetalda telefonkort gör det lättare att hålla kontakten, oavsett om du är hemma eller utomlands.

Om kortet ska användas för att ringa till vänner i andra länder, välj ett kort med låg minuttaxa till det landet. Vissa kort är land-/regionspecifika: samtalstaxorna till dessa länder/regioner kan vara lägre. Om du ska ringa långa samtal kan ett kort med låg minuttaxa och en tilläggsavgift per samtal spara pengar. Kom ihåg att vissa operatörer undviker att informera kunderna om taxor, tilläggsavgifter och andra kostnader, eller döljer dem i det finstilta. Förbetalda telefonkort är ett kostnadseffektivt och lätt sätt att hålla kontakten med dina nära och kära, oavsett avståndet. Kunderna behöver vara uppmärksamma på vilka välrenommerade företag som finns på marknaden och aldrig vara rädda för att fråga om taxor och tilläggsavgifter innan köpet. IDT Gold-representanterna hos Pressbyrån och 7-Eleven är alltid tillgängliga för att svara på frågor om förbetalda telefonkort. Tyvärr finns det några företag som ger falska löften och använder bedrägliga metoder för att locka kunder.

För mer information om IDT Europe och IDT Gold card kontakta:
Nick Bruckshaw, VD Skandinavia tel: +46 733 254 000
Sandy Reinholdsson, PR Konsult tel: +46 762 360 558
____________________________________________________________________________
Om IDT
IDT Europe är ett ledande företag inom global telekommunikation verksamt i 18 Europeiska länder med 500 medarbetare. Huvudkontor i London och Irland samt verksamheter i Österrike, Belgien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Danmark och Schweiz. Dessutom kommer IDT att fortsätta expandera i Central- och Östeuropa.
IDT Europe är ledande inom förbetalda telefonkort för att det är enkelt och bekvämt sätt att spara stora pengar på internationella samtal. IDT Europe säljer omkring 2 miljoner kort varje månad, och genererar fler än 4,5 miljoner samtalsminuter varje dygn. Totalt finns det över 250 olika förbetalda telefonkortsmärken i 18 länder.