Telelogic AB

Telelogic anpassat för SysML

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 14:02 CEST

Genom att implementera SysML standard betonar Telelogic sitt åtagande att stödja Systems Engineering

MALMÖ, Sverige och IRVINE, USA – 24 oktober 2005 – Telelogic (O-listan/TLOG), meddelar att man nu stöder Systems Modelling Language (SysML) standarden i sitt marknadsledande Telelogic TAU® G2 verktyg. TAU SysML utökar UML 2.0, som är standard för visuell modellering vid mjukvaruutveckling, till att även ge systemingenjörer tillgång till modellbaserat beskrivningsspråk, vilket tidigare saknats. TAU SysMLs förmåga att simulera analys och designmodeller i realtid kan kraftigt minska antalet fel tidigt i livscykeln av systemmodelleringen, vilket innebär betydande tids- och kostnadsbesparingar.

SysML är en anpassning av UML (Unified Modelling Language) för Systems Engineering. Syftet med SysML är att erbjuda ett modelleringsspråk med stöd för Systems Engineering med bibehållen språklig koppling till UML. UML har fått stor spridning och acceptans för programvaruutveckling. Men UML ger ett begränsat stöd för att modellera komplexa system som både innehåller program och maskinvara, vilket gjort att det endast använts i begränsad omfattning för Systems Engineering. INCOSE (International Council on Systems Engineering) och OMG (Object Management Group), som driver utvecklingen av UML, har tillsammans utvecklat SysML.

Detta pressmeddelande är en förkortad översättning av den engelska originalversionen. Den utförligare engelska versionen finns publicerad på Telelogics hemsida, www.telelogic.com/news


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att utveckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utvecklingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelogics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontakt Amerika/Asien:
Jesper Christensen
Chief Marketing Officer
Tfn: +1 (949) 885-2496

Kontakt Europa:
Ingemar Ljungdahl
Chief Technology Officer
Tfn: 040 650 00 00