Telelogic AB

Telelogic Delårsrapport, april - juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 08:29 CEST

- 24,9 MSEK i vinst efter skatt
- Omsättningstillväxt i alla geografier
- Tillväxt i flyg/försvarssegmentet, stabilt i övriga segment
- Tillväxt för alla tre produktfamiljerna, DOORS, TAU och SYNERGY
- 51,9 MSEK i positivt kassaflöde

April - juni 2004
Omsättning: 251,5 MSEK (223,5 MSEK)
Vinst före skatt: 36,6 MSEK (-15,9 MSEK)
Vinst efter skatt: 24,9 MSEK (-19,6 MSEK)
Vinst per aktie: 0,12 SEK (-0,10 SEK)

Januari - juni 2004
Omsättning: 481,0 MSEK (446,2 MSEK)
Vinst före skatt: 56,8 MSEK (-43,2 MSEK)
Vinst efter skatt: 38,3 MSEK (-46,9 MSEK)
Vinst per aktie: 0,18 SEK (-0,23 SEK)

Nyckeltal för motsvarande period föregående år inom parentes.

Läs den fullständiga rapporten på www.waymaker.se eller www.telelogic.com/sv/investors/financials/reports.cfm


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad.

Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktpersoner:
Anders Lidbeck
VD och Koncernchef
Tfn: 040-174700

Catharina Paulcén
VP Corporate Communications
Tfn: 040-174730