Telelogic AB

Telelogic delårsrapport januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:42 CEST

- Omsättningstillväxt på 29%
- Resultat före skatt växte med 25%
- Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 25%
- Förvärv av I-Logix, snabbast växande leverantör av lösningar för inbyggda system

Nyckeltal för januari - mars 2006
Omsättning: 327,1 MSEK (253,7 MSEK)
Vinst före skatt: 35,0 MSEK (28,0 MSEK)
Vinst efter skatt: 28,4 MSEK (22,9 MSEK)
Vinst per aktie: 0,12 SEK (0,10 SEK)

Nyckeltal för motsvarande period föregående år inom parentes.

Fullständig rapport finns tillgänglig i pdf-format på bolagets hemsida.

Kontakter:
Anders Lidbeck
VD & Koncernchef
Tel: +46 40 650 00 00

Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tel: +46 40 17 47 30