Telelogic AB

Telelogic delårsrapport juli-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 09:37 CEST

· Kraftig resultatförbättring med positivt resultat
· Omsättningen fortsatte att öka, framför allt har
efterfrågan stärkts i USA
· Stark utveckling för produkten Telelogic DOORS
· Flyg/Försvar åter det största segmentet

Mer information återfinns i den bilagda fullständiga versionen av rapporten.

Kontaktpersoner:
Catharina Paulcén
Vice President Corporate Communications
Tel: 0705-17 47 30
E-mail: catharina.paulcéntelelogic.com

Fredrik Sjöholm
Director Investor Relations
Tel: 040-650 65 22
E-mail: fredrik.sjoholmtelelogic.com