Telelogic AB

Telelogic Delårsrapport Juli-September 2005

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:52 CEST

- Försäljningen ökade med 27%
- Vinst före skatt ökade med 14%
- Stark utveckling i Amerika och Tyskland
- 136,9 MSEK i positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för januari-september
- Vinst per aktie ökade med 15% för januari-september jämfört med samma period föregående år

Nyckeltal för Juli-September 2005

Omsättning: 327,4 MSEK (257,3 MSEK)
Vinst före skatt: 47,1 MSEK (41,3 MSEK)
Vinst efter skatt: 37,2 MSEK (29,8 MSEK)
Vinst per aktie: 0,15 SEK (0,14 SEK)

Nyckeltal för Januari-September 2005

Omsättning: 905,8 MSEK (738,3 MSEK)
Vinst före skatt: 116,6 MSEK (103,6 MSEK)
Vinst efter skatt: 93,5 MSEK (74,0 MSEK)
Vinst per aktie: 0,40 SEK (0,34 SEK)

Nyckeltal för motsvarande period föregående år inom parentes.

Fullständig rapport finns tillgänglig i pdf-format på bolagets hemsida.

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att utveckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utvecklingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelogics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone.

Kontaktpersoner:
Anders Lidbeck
VD
Tfn: 040-650 00 00

Helena Gynnerstedt
Corporate Communications
Tfn: 0709-91 80 18