Telelogic AB

Telelogic erbjuder EA QuickStart™ för att snabbt komma igång med Enterprise Architecture

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 14:06 CET

MALMÖ – 15 mars 2006 - Telelogic (O-listan/TLOG), meddelar att man lanserar ett nytt erbjudande, EA QuickStart™ program. På grund av en ökande global marknad för Enterprise Architecture (EA), introducerar Telelogic nu detta startpaket för företag och organisationer så att de snabbare kan komma igång med användningen av sina EA-verktyg.

Att bygga upp en Enterprise Architecture är ett överväldigande stort projekt för många kunder, det tar tid att få allt på plats och kan därför kännas avskräckande. EA Quickstart är framtaget för att hjälpa kunder att snabbt komma igång med EA och innebär ett antal steg som utförs med stöd från erfarna konsulter. EA Quickstart innehåller inledande workshops för att utreda behoven, utbildning för att ge användaren förståelse och hjälp med att modellera delar av verksamheten. Slutresultatet kan kunden använda i verksamheten vilket direkt skapar mervärde och därefter kan kunden bygga vidare på egen hand.

Detta är en förkortad version av ett engelskt pressmeddelande som finna att läsa på bolagets hemsida, www.telelogic.com/news

Mer information om Telelogics EA-verktyg, Telelogic SYSTEM ARCHITECT, finns att läsa på: http://www.telelogic.com/corp/products/systemarchitect/index.cfm

Mer information om EA Quickstart finns att läsa på www.telelogic.com/eaquickstart

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras.

För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
EVP Corporate Communications
Tfn: 040-174730