Telelogic AB

Telelogic erhåller förnyat underhållsavtal uppgående till 8,8 MSEK

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 10:47 CET

Telelogic (O-listan/TLOG), har idag tecknat ett
förnyat underhållsavtal uppgående till 8,8 MSEK (1,2 MUSD) med en
amerikansk leverantör till flyg- och försvarsindustrin. Med avtalet får
kunden tillgång till ett års support och underhåll av sina existerande
licenser av Telelogics utvecklingsverktyg DOORS, TAU och SYNERGY.

"Kunden är en av våra större användare av våra samtliga produktfamiljer,"
enligt Anders Lidbeck, Koncernchef och VD för Telelogic. "Det är mycket
uppmuntrande att kunden i detta fallet inte bara har beslutat att förnya
sitt underhållsavtal för ytterligare ett år, men även utökar den totala
volymen i avtalet med 3,5 MSEK (US$460k) från förra året. Detta har
möjliggjorts av den ytterligare försäljning vi genomfört under 2003 liksom
det faktum att en större andel av kundens affärsområden nu förnyar sina
licenser. Vi är mycket nöjda med att notera det starka förtroende som finns
för det mervärde våra produkter levererar," avslutade Lidbeck.

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling
av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva
programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin
utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara
av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad.
Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och
standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans
med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma
framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i
industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i
världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW,
Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed
Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer
information besök www.telelogic.com.

Kontakter:
Anders Lidbeck
Koncernchef och VD
Tel: 040-650 00 00

Fredrik Sjöholm
Director Investor Relations
Tel: 040 650 65 22
E-mail: fredrik.sjoholm telelogic.com