Telelogic AB

Telelogic förbättrar integrationen mellan Telelogic och Mercurys produkter

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 14:15 CEST

Telelogic (O-listan/TLOG) har förbättrat integrationen mellan Telelogic DOORS, Telelogic SYNERGY och Mercury TestDirector samt Mercury Quality Center. Integrationerna blir tillgängliga under oktober.
Test och kvalitetsteam arbetar ofta utan kontakt med analytiker och utvecklingsteam, vilket gör det svårt att organisera och prioritera gruppens aktiviteter i relation till status på projektet. Utan en integrerad lösning som täcker hela processen från krav till test, riskerar testningen gå ut på att testa om systemet fungerar så som det är byggt, istället för att testa om systemet fungerar som det är tänkt att göra.

Om det dessutom inte finns någon integrerad hantering av att upptäckta fel är risken stor att fel som upptäcks under
testningen inte kommuniceras på ett bra sätt till utvecklingsteamen vilket gör att felen inte blir åtgärdade.

Denna press release är en summering av den engelska versionen som innehåller fler detaljer. Den engelska press releasen finns publicerad på www.telelogic.com/news.

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande
konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande,
kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar
tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m.fl.
Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens, Thales och Vodafone.

För mer information besök www.telelogic.com.