Telelogic AB

Telelogic förnyar avtal värt 11,4 MSEK med ledande europeisk

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 13:34 CET

- Kunden förnyar ett ettårigt avtal för installerade licenser av Telelogic
TAU -

MALMÖ - 22 December, 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG), har förnyat ett
ettårsavtal avseende Telelogic TAU för 2004 med en ledande europeisk
telekomleverantör. Avtalet är värt 11,4 MSEK (1,3 MEUR) för ettårsperioden.
En majoritet av kontraktet avser underhållsintäkter för kundens existerande
licenser av TAU Generation1, men avtalet omfattar även nya licenser av TAU
Generation2.

"Den positiva trend som TAU upplevt de senaste kvartalen fortsätter," säger
Anders Lidbeck, Koncernchef och VD för Telelogic. "Nuvarande användare av
TAU fortsätter att teckna underhållsavtal och successivt uppgradera till
TAU Generation2, en trend som har varit tydlig sedan det andra kvartalet i
år. Dessa användare har sedan tidigare fått erfara de produktivitets- och
kvalitetsfördelar som avancerade utvecklingsverktyg och
utvecklingsprocesser kan erbjuda."

TAU Generation2, som stödjer UML 2.0 standarden, möjliggör för företag att
införa en integrerad, visuell lösning för ett stort antal användare, och
stödjer och accelererar hela utvecklingsprocessen - från systemanalys och
specificering till mjukvaruutveckling, implementation och testning - i en
och samma utvecklingsmiljö. Genom att använda modeller för att visualisera
utvecklingsprocessen, gör TAU Generation2 det möjligt att kraftigt öka
produktiviteten jämfört med arbetskrävande manuell programmering.

Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling
av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva
programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin
utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara
av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad.
Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och
standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans
med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma
framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i
industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i
världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW,
Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed
Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer
information besök www.telelogic.com.

Kontakter:
Anders Lidbeck
Koncernchef och VD
Tel: 040-650 00 00

Fredrik Sjöholm
Director Investor Relations
Tel: 040 650 65 22
E-mail: fredrik.sjoholm telelogic.com