Telelogic AB

Telelogic förstärker sin marknadsledande lösning för kravhantering med ny release av DOORS

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 15:28 CEST


- Version 7.1 breddar målgruppen och höjer andvändarens produktivitet -

Telelogic (O-listan/TLOG), har idag lanserat DOORS 7.1. Telelogic DOORS® används av mer än 100 000 användare i mer än 1 300 företag över hela världen, och är enligt industrianalytikerna META Group (1), Standish Group (2) och Yphise (3) marknadsledande på kravhantering.

DOORS är en programvara för insamling, länkning, spårning, analys och hanteraring av förändringar av information för att säkerställa att projekt uppfyller uppställda krav och standarder. Lanseringen av DOORS 7.1 förstärker projektgruppers samarbete och kommunikation samt gör införandet av av kravdriven utveckling snabbare och lättare.

”En stabil kravhanteringsprocess och automatiserade verktyg som stödjer processen är nödvändigt för att framgångsrikt utveckla dagens komplexa system och programvara,” säger Matt Light, research director för Gartner. ”Förbättrad användbarhet ökar acceptansen av dessa verktyg hos användarna samt frigör produktivitetsvinster för organisationer som inför ett kravdrivet förhållningssätt.”

I versionen 7.1 har nya funktioner lagts till den existerande versionen av DOORS. I DOORS 7.1 finns t.ex ett spårningsverktyg för tester som skapar länkar mellan krav och testning för att därmed säkerställa att kraven har testats. I den nya versionen kan även två kravspecifikationer jämföras sida vid sida samtidigt som skillnaderna automatiskt markeras. Detta är speciellt värdefullt för geografiskt spridda projektgrupper, parallell utveckling eller för samarbetande företag.

”Lanseringen av Telelogic DOORS 7.1 stärker positionen som, den redan mest framstående lösningen av kravhantering på marknaden,” säger Anders Lidbeck, koncernchef och VD för Telelogic. ”De nya innovationerna, förbättrade funktionaliteten och användbarheten som den nya versionen omfattar gör fördelarna med att införa kravdriven utveckling mer övertygande.”

Denna press release är en summering av den engelska versionen vilken innehåller mer detaljer.


1. META Group - Mastering the Requirements of Requirements Management: Application Delivery Strategies, Integration & Development Strategies, Thomas Murphy, META Group, April 2003.
2. The Standish Group - What are your requirements? 2003, The International Standish Group, Inc., 2003.
3. Yphise, Requirements Management Tools, Yphise, 2002.


Om Telelogic
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics intuitiva programvaruverktyg hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara av högre kvalitet, mer förutsägbar, snabbare, och till lägre kostnad.

Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som ETSI, INCOSE, ITU-T, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com.

Kontaktperson:
Catharina Paulcén
VP Corporate Communications
Tfn: 040-174730