Telelogic AB

Telelogic introducerar Dynamisk Kravhantering med DOORS/ERS 7.0

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 14:31 CEST

Telelogic (O-listan/TLOG), har idag lanserat dynamisk kravhantering med den senaste versionen av marknadens ledande kravhanteringsverktyg, Telelogic DOORS. Med Dynamisk Kravhantering introduceras möjligheten att effektivt hantera ett stort antal krav som kontinuerligt utvecklas och ändras i ett komplext och ständigt växande utvecklingsprojekt. Detta är endast möjligt genom de nya och utökade funktionerna i DOORS/ERS 7.0.

Med dynamiken i dagens programvaru- och systemutveckling är det inte längre möjligt att samla en komplett kravspecifikation redan inledningsvis för att sedan slå fast den för hela projektets livscykel. Ett mer praktiskt tillvägagångssätt, som bättre återger den verkliga utvecklingsprocessen, är att tillåta att kravspecifikationerna utvecklas i takt med att projektet framskrider. Detta är i teorin den ideala processen, verkligheten är att fram till nu har kravhanteringsverktyg saknat den avancerade funktionalitet som krävs för att balansera en oräknelig mängd av kravändringar med samtidig kontroll av projektomfattning, kostnader, kvalitet och leveranstider. Den ökande utbredningen av distribuerad, eller global utveckling, gör dessa utmaningar än mer komplexa. DOORS/ERS 7.0 löser dessa utmaningar för första gången genom Dynamisk Kravhantering.

"DOORS har varit i frontlinjen av kravhantering under ett decennium och varit först med många unika innovationer längs vägen," sade Anders Lidbeck, Koncernchef och VD för Telelogic. "Denna historia av innovationer fortsätter med DOORS 7.0 och Dynamisk Kravhantering, en funktionalitet som höjer ribban för kravhanteringsverktyg och det mervärde de ger kunderna."

Kommentarer från industrianalytiker
"Den halsbrytande hastigheten i dagens utvecklingslivscykler har skapat två betydande, nästan motsägelsefulla utmaningar: flexibiliteten att ta hand om ändringar med samtidig full kontroll av projektet," enligt Matt Light, research director för Gartner. "Företagsövergripande kravhanteringssystem som kan hjälpa till att lösa denna konflikt och hantera stöd för en distribuerad, i vissa fall global utvecklingsorganisation, är ett bra sätt att minska risken och säkerställa att de nödvändiga funktionerna i den utvecklade produkten verkligen levereras."

"För att kunna driva på programvarors kvalitet och produktivitet måste organisationer först etablera effektiva kravprocesser och därefter använda verktyg som förenklar kommunikationen och spårbarheten," sade Melinda-Carol Ballou, senior research analyst vid META Group. "Även om spårbarhet i de flesta fall finns för vanliga krav, bör användarna leta efter verktyg som möjliggör spårbarhet inte bara för krav, utan även för modeller, kod och tester för att få en bättre förståelse och kontroll genom hela utvecklingslivscykeln.

Kommentarer från kunder
"Den nya funktionaliteten avseende spårbarhet i DOORS 7.0 öppnar upp för automatisk fullständig spårbarhet för alla modeller," enligt Brenda Ellis, Systems Software Engineer, Instrumentation Modernization, ITT Industries. "Detta är särskilt viktigt när man arbetar med parallella utvecklingsmodeller. Detta är den mest innovativa nya funktionalitet för kravhantering på många år."

"Intelligent spårbarhet är en ovärderlig egenskap i DOORS 7.0," sade Sara Martin, Senior Software Engineer, Integrated Defense Systems, Raytheon. "Denna funktion erbjuder säkerhet avseende spårbarheten i system genom att användarna kan spara länkar som är relevanta för varje fas av systemutvecklingen."

"Jag såg verkligen fram emot användarlexikonet i språkkontrollverktyget," sade Patrick S. Roach, Shared Services Group, Requirements Management Support Services, Boeing. "Den intelligenta spårbarheten är ytterligare något jag har efterfrågat, men jag hade aldrig kunnat föreställa mig den nivå av funktionalitet som DOORS 7.0 erbjuder."

För mer information om DOORS 7.0 och de nya funktioner verktyget erbjuder, hänvisas till den engelska press releasen som kan läsas på Telelogics hemsida, www.telelogic.com

Tillgänglighet och plattformsstöd
DOORS/ERS 7.0 är tillgänglig omedelbart och stödjer följande
plattformar: Microsoft Windows 98 (SE), Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows NT 4.0 Service Pack 6a eller Windows XP, Hewlett-Packard HP-UX B.11 (32-bit och 64-bit versioner) och Sun Solaris 8 eller 9.

Kontaktpersoner:
Ingemar Ljungdahl, Catharina Sundelin,
Chief Technology Officer VP Corporate Communications
Telelogic AB Telelogic AB
Tfn: 040-650 00 00 Tfn: 040-17 47 30
E-mail: E-mail:
ingemar.ljungdahl@telelogic.com catharina.sundelin@telelogic.com

Om Telelogic (O-listan/TLOG)
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad
system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com.